Konopny biodiesel

Luke.Konopiacki
16 Feb 2022

Zastosowania konopi przemysłowych są zbyt liczne, aby je przeoczyć. Konopie są wykorzystywane do produkcji papieru, tekstyliów, ubrań, butów, cegieł, naczyń jednorazowych, posłań dla zwierząt, obroży dla psów i wielu, wielu innych. Naprawdę są to tysiące pozycji, więc pojawia się pytanie. Co z biopaliwem konopnym? Wykorzystanie konopi jako surowca do produkcji biopaliw przez dziesięciolecia było obietnicą bardziej ekologicznej przyszłości. Niestety na rynku energetycznym zdominowanym głównie przez paliwa kopalne, paliwo z konopi istnieje gdzieś na marginesie.


Teoretycznie biopaliwa z konopi mogą zastąpić tradycyjne paliwa stosowane do zasilania konwencjonalnych silników diesla. Konopie mogą być z powodzeniem wykorzystywane do produkcji bioetanolu i biodiesla. Dodatkowo ich produkcja jest bardziej przyjazna dla środowiska niż produkcja oleju palmowego. Biodiesel pozyskuje się z oleju z nasion, na dodatek jest bezpieczny w przechowywaniu, użyciu, transporcie i ulega biodegradacji.  Kiedy Rudolph Diesel wynalazł w XIX wieku słynny silnik spalinowy zaproponował, że różne rodzaje paliw w tym oleje roślinne i oleje z nasion, mogą być wykorzystane do zasilania silnika wysokoprężnego. Francusko-niemiecki inżynier uważał, że tego rodzaju oleje są lepsze od ropy naftowej.

Kilkadziesiąt lat później, w latach 30. ubiegłego wieku firma Ford Motor Company badała paliwa z biomasy. Producent samochodów posiadał zakład przetwarzania biomasy w swoim zakładzie w Iron Mountain w Michigan. Konopie były wtedy jedną z wykorzystywanych pochodnych paliwa. 

Celuloliza to proces chemicznego przetwarzania zebranego materiału roślinnego konopi w celu uwolnienia celulozy. Enzymy pomagają celulozie rozłożyć się na cukry, które są następnie fermentowane do etanolu. W ostatnim etapie procesu etanol jest oczyszczany i destylowany do produktów biopaliwowych, takich jak biodiesel. Biopaliwo z konopi może być z kolei wykorzystane do zasilania silnika lub elektrowni biomasą. Konopie mogą być również przetwarzane na metanol, który jest generalnie produkowany z roślin drzewiastych w procesie suchej destylacji. Jednak większość biopaliw jest obecnie pozyskiwana z kukurydzy lub trzciny cukrowej. Te dwa rodzaje upraw mają wysoką zawartość cukru i są również cennymi produktami spożywczymi.  Ostatnie badania pozwoliły zidentyfikować najlepsze odmiany konopi o podwójnym zastosowaniu, co może uczynić konopie bardziej konkurencyjnymi zarówno w przypadku biodiesla jak i suplementów żywnościowych. Eksperci uważają, że konopie mogą być bardziej opłacalne niż inne uprawy bioenergetyczne, ponieważ do użytku nadaję się cała roślina tj. zarówno z ziarna oraz włókna. 

Teoretycznie biopaliwa z konopi mogą zastąpić tradycyjne paliwa stosowane do zasilania konwencjonalnych silników diesla.

Wydaje się jednak, że istnieje pewien problem. Wielka rewolucja w dziedzinie biodiesla z konopi jest wiecznie odkładana na najbliższą przyszłość. W ciągu ostatnich dwóch dekad udało się osiągnąć pewne znaczące zmiany w produkcji biopaliw. Niestety nie możemy powiedzieć, że biodiesle są głównym nurtem.

Biodiesle mogą pomóc światu w rozwiązaniu kryzysu klimatycznego, jednak plany odwiertów paliw kopalnych zlecone przez rządy światowe, w tym przez USA nadal podważają wszelkie wysiłki. Patrząc z perspektywy globalnej  biopaliwa nadal pozostają w cieniu odnawialnych źródeł energii, pomimo faktu, że kończą się nam zasoby nieodnawialnych źródeł energii. Niektóre kraje poczyniły znaczące postępy w wykorzystaniu energii wiatrowej i słonecznej. W grudniu ubiegłego roku Szkocja wysadziła w powietrze potężny komin w swojej ostatniej elektrowni węglowej w Longannet w Fife. Miał być to symbol końca ery węgla. Niestety tylko w Szkocji, a świat potrzebuje więcej takich przykładów na całym świecie. W przeszłości tzw. brak przewagi konkurencyjnej był często wymieniany w oficjalnych raportach jako powód, dla którego to źródło odnawialnej energii nie jest w pełni wykorzystywane. Ten pogląd prawdopodobnie wyjaśnia, dlaczego nie było wystarczających inwestycji w infrastrukturę i technologię, aby pchnąć biodiesle z konopi na wyższy poziom. 

Plantatorzy konopi w USA mogą skorzystać z narodowego impulsu do tworzenia biopaliw. Stworzenie solidniejszego ekosystemu biopaliwowego zachęciłoby większą liczbę rolników do udziału w rynku konopnego biodiesla. Ulepszona infrastruktura może pomóc rolnikom, którzy uprawiają konopie na biopaliwo i którzy muszą radzić sobie z wielkogabarytowym materiałem biomasy. Jednym z rozwiązań jest utworzenie regionalnych centrów przetwarzania konopi, aby pomóc w rozwiązaniu problemu logistyki transportu. Jest to jedno z większych obciążeń z jakimi mogą borykać się rolnicy uprawiający konopie. 

To nie wszystko.

Konopie mogłyby zaspokoić znaczną część światowego zapotrzebowania na energię zmniejszając naszą zależność od paliw ropopochodnych obok innych odnawialnych źródeł energii, takich jak wiatr i energia słoneczna. Konopie mogą skutecznie wychwytywać węgiel atmosferyczny. Według niektórych badań taka uprawa konopi przemysłowych może pochłaniać od 8 do 15 ton CO2 na hektar (3-6 ton na akr). Dla porównania, lasy wychwytują od 2 do 6 ton CO2 na hektar (lub około 1 do 2,4 tony na akr).  Konopie są rośliną adaptacyjną i może rosnąć w różnych klimatach przy tym poprawiając stan gleby w miejscu uprawy. Korzenie konopi mogą dokonywać cudów, aby ożywić nawet najbardziej zaniedbane rodzaje gleby.

Konopie są cudowną rośliną uprawną, która może pomóc w odbudowie i odnowie gospodarek wiejskich. Może zmienić krajowe zużycie energii i przyczynić się do stworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości. Ekologicznej przyszłości.

L
Luke.Konopiacki