Czy czeka nas delegalizacja pochodnych HHC i THCP w Czechach?

Luke.Konopiacki
06 Apr 2024

W ostatnim czasie, zgodnie z przewidywaniami ekspertów, nastąpił zakaz stosowania HHC oraz innych półsyntetycznych kannabinoidów. Po wprowadzeniu tych ograniczeń, rynki natychmiast zareagowały, wprowadzając nowe produkty, które miały stanowić zamiennik dla zakazanych substancji. Wskazuje to na możliwość dalszego rozszerzania listy substancji niedozwolonych w najbliższej przyszłości.


W Czechach od 6 marca obowiązuje zakaz dotyczący HHC, HHC-O oraz THCP. Zarówno posiadanie, jak i dystrybucja większych ilości tych substancji mogą skutkować karą pozbawienia wolności do ośmiu lat.

Ewolucja regulacji prawnych dotyczących HHC i THCP w Czechach

Nasz poprzedni artykuł nt. HHC szczegółowo omawiał potencjalne konsekwencje wprowadzenia zakazu na HHC i inne półsyntetyczne kannabinoidy. Te obawy okazały się być uzasadnione, ponieważ niemal natychmiast po wprowadzeniu restrykcji, rynek zalały substancje wywodzące się z zakazanych formuł, co tylko przesunęło problem, zamiast go rozwiązać. To fenomen, który pokazuje, jak dynamicznie rozwija się rynek substancji psychoaktywnych, w tym półsyntetycznej marihuany.

Aktualnie Ministerstwo Zdrowia Czech pracuje nad rozszerzeniem listy substancji zakazanych o siedem nowych psychoaktywnych związków pochodnych HHC i THCP. Jak informuje rzecznik Ministerstwa Zdrowia Ondřej Jakob w rozmowie z Czeską Agencją Informacyjną, projekt zakazu nie jest jeszcze gotowy do przedstawienia podczas najbliższego posiedzenia rządu, a ostateczne komentarze mają zostać zgłoszone do 15 kwietnia. Decyzja ta jest bezpośrednią odpowiedzią na incydenty, w których dzieci zostały hospitalizowane po spożyciu słodyczy zawierających wspomniane substancje, co doprowadziło do zakazu pierwszych trzech psychoaktywnych substancji: HHC, HHC-O i THCP.

Ta sytuacja podkreśla rosnącą potrzebę monitorowania i regulacji rynku substancji psychoaktywnych, aby zapobiegać podobnym przypadkom w przyszłości i chronić zdrowie publiczne.

W kontekście trwającej dyskusji o regulacji substancji psychoaktywnych w Czechach, wniosek przedstawiony przez Ministerstwo Zdrowia rzuca nowe światło na dążenia rządu do zaostrzenia przepisów dotyczących obrotu nowymi rodzajami półsyntetycznych kannabinoidów. Zgłaszane przez sprzedawców plany wprowadzenia na rynek kolejnych substancji psychoaktywnych, które obecnie nie znajdują się na liście zakazanych, stanowią wyzwanie dla legislacji i zdrowia publicznego.

Dalsze działania Czech wobec półsyntetycznych kannabinoidów

Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na te wyzwania zamierza wprowadzić zakazy dla nowych substancji, które zostały zidentyfikowane jako HHCP, HHCH, HHCB, HHC-C8, THCH, THCB i THC-C8. Wskazuje to na zamiar objęcia zakazem siedmiu nowych kannabinoidów, które, zdaniem ministerstwa, mogą stanowić zagrożenie porównywalne do już zakazanych substancji.

Dodatkowo, Krajowe Centrum Kontroli Narkotyków sugeruje jeszcze szersze podejście, proponując umieszczenie na liście zakazanych aż do 11 półsyntetycznych kannabinoidów wywodzących się z THC i HHC. Taka inicjatywa podkreśla determinację władz do dalszego ograniczania dostępu do nowych, potencjalnie niebezpiecznych substancji psychoaktywnych.

W najnowszym dokumencie wydanym przez Ministerstwo Zdrowia Czech pojawiają się niepokojące informacje dotyczące dostępności nowych struktur kannabinoidowych, zwłaszcza w formie octanów. Zgodnie z ostrzeżeniami ministerstwa, użycie tych substancji, zwłaszcza poprzez waporyzację, może wiązać się z poważnym ryzykiem dla zdrowia. Proces ten może doprowadzić do powstawania tzw. ketenów – związków chemicznych, które mogą być szkodliwe przy wdychaniu.

Co więcej, propozycje rozszerzenia zakazu nie ograniczają się jedynie do konkretnie wymienionych substancji, ale także mają obejmować estry lub etery tych związków. Taki krok pozwoliłby na objęcie zakazem szerokiego zakresu nowych substancji psychoaktywnych, które mogą wpływać na organizm ludzki.

Zapowiadana poprawka, która ma wprowadzić nową kategorię regulacji sprzedaży tych substancji, planowana jest do wprowadzenia w przyszłym roku. Zgodnie z propozycją, substancje te nie będą mogły być sprzedawane osobom niepełnoletnim ani dystrybuowane za pośrednictwem sklepów internetowych. Celem tych zmian jest zwiększenie kontroli nad obrotem nowymi, potencjalnie niebezpiecznymi kannabinoidami, co ma służyć ochronie zdrowia publicznego, zwłaszcza najmłodszych użytkowników.

Teraz, propozycja oczekuje na dalsze dyskusje w komisji zdrowia Izby Deputowanych, co będzie kolejnym krokiem na drodze do jej implementacji. Ten rozwijający się dialog i proces legislacyjny w Czechach podkreślają ważność adaptacyjnego podejścia do regulacji substancji psychoaktywnych w obliczu szybko zmieniających się trendów na rynku narkotyków syntetycznych.

Przeczytaj na Soft Secrets także o:

Nowe zasady w holenderskim eksperymencie z marihuaną

Niemcy: legalna marihuana oficjalnie wystartowała

Amsterdam nie weźmie udziału w eksperymencie uprawy legalnej marihuany

L
Luke.Konopiacki