HHC

Luke.Konopiacki
11 Jan 2022

Małe planety rodzą się w mgnieniu oka. Czy z nowymi kannabinoidami jest podobnie? Jeszcze niedawno konopny świat mówił o Delta-8-THC. Tymczasem trwa wyścig i to o bardzo szybkim tempie aby go zastąpić. Producenci konopi szybko wprowadzili HHC, który według nich jest zupełnie inną kategorią niż THC, mimo że działa w podobny sposób.


Pochodzące z konopi syntetyczne kannabinoidy, takie jak Delta-8-THC, Delta-10-THC oraz Octan THC-O zajęły całkiem sporą część rynku marihuany w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Informacje na temat każdego z tych analogów THC stają się z dnia na dzień coraz bardziej oczywiste, ale najmniej ujawniono na temat HHC, który jest właściwie jednym z najnowszych związków. HHC jest jednym z najnowszych kannabinoidów, które pojawiły się na rynku i są obecnie dostępne głównie w formie tak zwanych vape carts. HHC nie jest do końca syntetycznym analogiem THC, co potencjalnie daje mu większe szanse na to, że nie zostanie upolowany przez agencje federalne i stanowe USA, które są obecnie zajęte Delta-8-THC.

Pojawiają się spekulacje, że przy HHC można uniknąć wykrycia przez testy narkotykowe. Obecnie jest za wcześnie na tego rodzaju wnioski, ponieważ istnieją tylko słabe dowody na to. Chociaż warto wspomnieć o tym, że HHC był reklamowany jako substancja, która nie przekształca się w 11-hydroksy-THC - standardowy metabolit testów narkotykowych. Ostatni artykuły z LA Weekly, który reklamuje HHC premium od Binoid mówi, że produkty konopne HHC są uważane za legalne i mogą być wysyłane do większości stanów. Jednak, podobnie jak w przypadku Octan THC-O, nie wszyscy prawnicy są o tym przekonani.

Produkcja HHC

HHC powstaje w procesie zwanym uwodornieniem, w którym cząsteczki wodoru są dodawane do ekstraktów konopi. HHC to skrót od heksahydrokannabinolu, który swoją drogą rzadko był izolowany z konopi, jednak został wyodrębniony w 1947 roku przez Rogera Adamsa - chemika organicznego, który jako pierwszy wyizolował i zidentyfikował CBD w 1940 roku. Proces uwodornienia nie jest jednak jedynym sposobem ekstrakcji kannabinoidów. W przemyśle spożywczym uwodornione oleje roślinne przekształcają tłuszcze w produkty takie jak masło, cukierki i wypieki. Podczas gdy Adams używał naturalnego THC z Cannabis sativa do syntezy HHC, obecnie proces ekstrakcji rozpoczyna się od konopi. Surowe konopie są używane do usuwania CBD, które następnie jest destylowane i izolowane w formie proszku. Firmy używają reaktorów chemicznych do przetwarzania substancji w produkt końcowy, który składa się z dwóch różnych typów cząsteczek HHC. Jeden z nich to 9R-HHC, jest bardziej skuteczny w wiązaniu się z receptorami endokannabinoidowymi w organizmie, symulując efekty zbliżone do Delta-8-THC. Druga cząsteczka 9S-HHC, mówiąc potocznie jest bardziej „uśpiona”, mimo tego jest niezbędna i uzupełnia związek.

Pojawiają się spekulacje, że przy HHC można uniknąć wykrycia przez testy narkotykowe. Obecnie jest za wcześnie na tego rodzaju wnioski, ponieważ istnieją tylko słabe dowody na to.

Działanie i efekt HHC

HHC wydaje się być mniej silny niż Delta-8-THC, który sam w sobie jest mniej silny niż konwencjonalne THC. Według ekspertów w dziedzinie HHC, produkty powinny zawierać co najmniej 50% aktywnie wiążących cząsteczek, aby skutecznie wywołać pożądane efekty. Produkt HHC nie będzie w pełni udany, jeśli spróbujesz wyizolować tylko aktywne molekuły. Obecnie to co robią producenci, to maksymalizacja aktywnych molekuł w stosunku 2:1 do nieaktywnych lub po prostu proporcja 1:1. Ludzie, którzy próbowali HHC porównali jego smak do nieco plastikowego, a większość twierdziła, że doświadczenie jest przyjemne. HHC podobno utrzymuje poziom energii na wysokim poziomie, rozluźnia mięśnie i pomaga w uśmierzaniu bólu. Może przy tym generować jedynie łagodne uczucie haju.

Prawo

W USA te same luki prawne, które pozwoliły na pojawienie się innych naśladowców THC, umożliwiły również pojawienie się HHC. Producenci HHC twierdzą również, że HHC nie jest w ogóle THC. Jedynie naśladuje niektóre efekty psychoaktywnego kannabinoidu. Bearly Legal Hemp, która sprzedaje produkty Delta-8-THC, THC-O i HHC pisze na swojej stronie firmowej, że „HHC jest naturalnie występującym pomniejszym kannabinoidem znajdującym się w roślinie konopi. Heksahydrokannabinol jest bardzo podobny do d8 i d9 pod względem efektów, ale z definicji i chemii nie jest THC. HHC jest federalnie legalnym ekstraktem z konopi i jest w 100% zgodny z ustawą rolną”.

Z drugiej strony HHC może również podlegać pod Federal Analog Act z 1986 roku, który wyjaśnia, że każda substancja podobna do narkotyku z listy I, która w tym przypadku byłaby konwencjonalnym THC powinna być traktowana jako taka.

Bezpieczeństwo

To, czy HHC jest bezpieczny do spożycia, ponownie pozostaje w gestii indywidualnych użytkowników, aby ocenić ryzyko. Nie ma praktycznie żadnych badań na temat natychmiastowych lub długoterminowych skutków zażywania HHC. Obecnie nie ma również standaryzacji rynkowej produktów HHC, ani też producenci HHC nie są zobowiązani do testowania potencji czy czystości.

Dlatego też bądźcie ostrożni!

L
Luke.Konopiacki