Niemcy: legalna marihuana oficjalnie wystartowała

Luke.Konopiacki
01 Apr 2024

W Niemczech zaszły istotne zmiany prawa dotyczącego marihuany. Od dzisiaj (1kwietnia) konsumenci rekreacyjni w tym kraju mają zielone światło, aby legalnie posiadać i uprawiać marihuanę w ograniczonych ilościach do użytku osobistego. To przełomowe wydarzenie stanowi jedno z najważniejszych momentów na konopnej scenie w bieżącym roku.


Reforma dotycząca marihuany w Niemczech przeszła przez liczne etapy legislacyjne, zanim ostatecznie weszła w życie. To właśnie dzisiaj, 1 kwietnia, nastąpił ważny punkt zwrotny w niemieckim prawodawstwie dotyczącym konopi indyjskich. Proces tworzenia tych przepisów, który trwał przez ostatnie dwa lata, doprowadził do wprowadzenia regulacji, które zmieniają podejście kraju do konsumpcji marihuany.

Zgodnie z nową ustawą, osoby pełnoletnie (mające 18 lat i więcej) mają prawo posiadać do 25 gramów marihuany oraz uprawiać do trzech roślin konopi indyjskich wyłącznie na własny użytek. Dodatkowo, wprowadzono rozwiązanie w postaci specjalnych klubów konopnych, które mają rozpocząć działalność w okresie letnim. W ramach tych klubów, każdy zarejestrowany członek będzie miał możliwość nabywania marihuany, z limitem do 25 gramów na jedną transakcję i nie więcej niż 50 gramów miesięcznie. Dla młodszych konsumentów, poniżej 21 roku życia, ustalono miesięczny limit zakupów na poziomie 30 gramów.

Kluczowe w nowym ustawodawstwie jest także wprowadzenie wytycznych dotyczących lokalizacji klubów konopnych, które muszą być usytuowane w bezpiecznej odległości od szkół oraz placów zabaw, aby ograniczyć dostępność marihuany dla najmłodszych. Regulacje przewidują również, że w każdej jurysdykcji dozwolone będzie funkcjonowanie jednego klubu na 6000 mieszkańców. Co więcej, członkostwo w klubie jest ograniczone czasowo do maksymalnie siedmiu lat, z możliwością odnowienia.

Czy legalizacja marihuany przyniesie sprawiedliwość tysiącom skazanych?

Reformacja prawa dotyczącego marihuany w Niemczech stanowi znaczący krok w kierunku sprawiedliwości dla osób, które zostały skazane za drobne wykroczenia związane z konopiami indyjskimi. Dzięki nowym regulacjom, wprowadzającym działanie ustawy z mocą wsteczną, wielu skazanych ma teraz możliwość ubiegania się o anulowanie swoich wyroków.

W całym kraju, w 16 landach prokuratury rozpoczęły proces przeglądu ponad 100 000 przypadków, z których znacząca część pochodzi z Nadrenii Północnej-Westfalii. Ten gigantyczny wysiłek wymaga od prokuratorów dokładnego przeanalizowania każdej indywidualnej sprawy pod kątem kwalifikowalności do unieważnienia wyroku, co znacznie zwiększyło ich obciążenie pracą.

Przeciwnicy legalizacji marihuany argumentowali, że dodatkowe obowiązki prawne nałożone na prokuraturę stanowią poważny argument przeciwko wprowadzeniu ustawy 1 kwietnia. Jednak wszelkie próby opóźnienia jej wdrożenia zostały ostatecznie udaremnione, kiedy Bundesrat, reprezentujący landy niemieckie, zdecydował nie przekazywać sprawy do komisji mediacyjnej, co mogłoby opóźnić legalizację o pół roku.

Z niecierpliwością obserwujemy dalsze rozwijanie się sytuacji w Niemczech, gdzie oprócz uruchomienia klubów konopnych, rozważane są równolegle inicjatywy mające na celu uzupełnienie łańcucha dostaw. W ramach tych inicjatyw, rozważane jest otwarcie komercyjnych sklepów z marihuaną w wybranych miastach jako część programów pilotażowych, które będą jednak wymagały zielonego światła od Komisji Europejskiej.

W 2025 roku, Niemcy mają zamiar przedstawić gruntowną analizę i ocenę wpływu na kraj, jaki miała częściowa legalizacja marihuany. Kluczowym elementem tego raportu będzie zrozumienie, jak dostępność legalnej marihuany wpływa na bezpieczeństwo i dobrostan młodych ludzi, co z kolei pomoże w kształtowaniu przyszłej polityki dotyczącej konopi indyjskich na terenie Niemiec.

Decyzja ta podkreśla ważność odpowiedzialnego podejścia do nowej regulacji, z naciskiem na monitorowanie jej skutków społecznych i zdrowotnych. Niemcy, jako największy kraj Unii Europejskiej, który zdecydował się na legalizację marihuany dla dorosłych, stają się pionierem w tej dziedzinie, a ich doświadczenia będą bezcenne dla innych krajów rozważających podobne kroki.

Przeczytaj na Soft Secrets także o:

Bundesrat głosuje za legalizacją marihuany

Niemiecki parlament przyjął ustawę o legalizacji marihuany

Niemcy zalegalizują marihuanę w kwietniu

L
Luke.Konopiacki