Czechy: nowy projekt ustawy dotyczącej konopi indyjskich

Luke.Konopiacki
21 Jan 2024

W poprzednim roku rząd Czech przedstawił ambitne plany dotyczące stworzenia uregulowanego rynku konopi indyjskich. Zgodnie z tymi propozycjami, entuzjaści konopi mieliby możliwość korzystania rekreacyjnie do 5 gramów marihuany dziennie. Ponadto planowano legalizację domowej uprawy oraz dystrybucji marihuany. Od tego czasu prace nad szczegółami planu były kontynuowane, a 10 stycznia tego roku ustawodawcy ujawnili wstępną wersję projektu ustawy.


Czeska propozycja regulacji konopi indyjskich przedstawiona przez ustawodawców, precyzyjnie nakreśla zasady legalnej uprawy marihuany oraz zarządzania klubami konopnymi. Plan obejmuje również licencjonowaną sprzedaż detaliczną i eksport, wprowadzając jednocześnie system opodatkowania. W ramach projektu ustawy szczegółowo określono ograniczenia dotyczące produkcji i sprzedaży, a także zaproponowano system rejestracji dla użytkowników i growerów.

„Zgodziliśmy się na samodzielną uprawę ograniczonej liczby roślin. Będzie to oznaczać dekryminalizację dla dorosłych, którzy uprawiają niewielką ilość marihuany na własny użytek”.

Krajowy koordynator ds. polityki narkotykowej Jindřich Vobořil w oświadczeniu dla serwisu informacyjnego Expats.cz.

Vobořil zauważył, że rząd nie zapoznał się jeszcze z najnowszą wersją projektu ustawy. Istnieje możliwość, że ta wersja może zawierać dodatkowe propozycje, szczególnie dla stowarzyszeń konopnych, których członkowie mieliby uzyskać prawo do dzielenia się zbiorami.

Wspominając o obecnej sytuacji prawnej, Vobořil podkreślił, że mimo zdekryminalizowania marihuany w Czechach, jej rekreacyjne używanie pozostaje nielegalne. Czechy, znane z jednego z najbardziej liberalnych stanowisk w Europie w kwestii konopi indyjskich, pozwalają obywatelom na uprawę nawet pięciu roślin konopi indyjskich w domu na własny użytek. Warto również podkreślić, że od dziesięciu lat używanie marihuany do celów leczniczych jest w Czechach legalne.

Kompromisowa ustawa

Grupa zwolenników legalizacji konopi indyjskich podkreśla, że proponowana ustawa to swoista wersja kompromisowa. Czeska Partia Piratów, która od czasu wejścia do rządu w 2021 r. zdecydowanie opowiada się za legalizacją marihuany, określiła najnowszą propozycję jako krok w kierunku zbliżenia różnych stanowisk. W oficjalnym oświadczeniu partii podkreślono zamiar lobbowania na rzecz uwzględnienia w ustawie także innych istotnych kwestii.

Warto zaznaczyć, że Czeska Partia Piratów nie jest obca tematyce konopi indyjskich. Już w październiku 2022 roku rozpoczęła prace nad własnym projektem ustawy dotyczącej legalizacji konopi indyjskich w Czechach.

„Reforma, regulacja, opodatkowanie - to trzy filary, z którymi jako Piraci podchodzimy do regulacji rynku konopi indyjskich”.

Partia twierdzi, że dzięki opodatkowaniu kraj będzie zbierać miliardy euro rocznie, unikając jednocześnie niepotrzebnych wydatków na represje. Ponadto, jeśli uda się uruchomić regulowany rynek wraz z rynkiem niemieckim, będzie to oznaczać ogromne możliwości eksportowe dla gospodarki. Czeska Partia Piratów nie tylko popiera legalizację konopi indyjskich, ale również głosi postulat uwzględnienia innych narkotyków do użytku leczniczego, takich jak grzyby, ecstasy i LSD.

„Podobnie jak w przypadku obecnej praktyki przepisywania konopi indyjskich, wyspecjalizowane placówki medyczne mogłyby przepisywać inne substancje”.

Tomáš Vymazal, członek partii.

Dodatkowo, Vymazal argumentuje, że grzyby są szczególnie korzystne dla żołnierzy powracających z misji zagranicznych, którzy borykają się z zespołem stresu pourazowego.

Niemniej jednak, partie polityczne w Czechach nie są zgodne co do kierunku w jakim zmierza projekt. Większość z nich ogólnie sprzeciwia się idei legalizacji jakiejkolwiek substancji, w tym marihuany. Jednakże, mimo sprzeciwów, konieczne będzie podjęcie działań w zakresie postępów w pracach nad ustawą. Rząd Czech zobowiązał się do rozwiązania trwającego kryzysu uzależnień do 2025 roku, wprowadzając plan, który zakłada m.in. stworzenie legalnego rynku konopi indyjskich dla dorosłych. Organizacje wspierające, takie jak Legalizace.cz, CzecHemp i Safe Cannabis Association, wyraziły poparcie dla niedawnej propozycji ustawy legalizacyjnej, jednocześnie wskazując na różne luki w wersji roboczej, w tym brak ścisłych regulacji dotyczących postępowania z nielegalnymi uprawami konopi.

Przeczytaj na Soft Secrets także o:

Tajlandia wprowadza zakaz rekreacyjnego używania konopi indyjskich

L
Luke.Konopiacki