Australia: Nowe badanie nt. jakości życia konopnych pacjentów

Luke.Konopiacki
06 Jun 2023

Nowe badanie przeprowadzone przez American Medical Association (AMA), w którym przeprowadzono wywiady z ponad 3000 australijskich pacjentów MM wykazało, że stosowanie medycznej marihuany doprowadziło do znaczącej poprawy jakości ich życia. Efekty te są w dużej mierze trwałe. Zwłaszcza w przypadku bezsenności i bólu przewlekłego.


Naukowcy z Swinburne University of Technology, University of Western Australia oraz Austin Hospital przeprowadzili retrospektywną analizę serii przypadków, która obejmowała 3148 pacjentów korzystających z medycznej marihuany z powodu schorzeń, które kwalifikują się do lecenia MM. Wyniki badań zostały opublikowane w maju w Journal of the American Medical Association (JAMA).

W badaniu zmierzono osiem wskaźników dobrego samopoczucia, a konopie indyjskie okazały się być pomocne w większości przypadków. Niektórzy pacjenci zgłaszali działania niepożądane, ale były one bardzo rzadko poważne.

Pacjenci zostali poproszeni o ocenę swojego dobrego samopoczucia w ośmiu kategoriach, w tym ogólny stan zdrowia, ból ciała, sprawność fizyczna, ograniczenia w aktywności fizycznej, zdrowie psychiczne, ograniczenia emocjonalne, funkcjonowanie społeczne i witalność. Ankieta była wysyłana do pacjentów co 45 dni przez dwa lata, a oni odpowiadali w skali od 0 do 100 będąc na różnych etapach leczenia.

Badanie wykazało, że uczestnicy stosujący medyczną marihuanę odnotowali średnią poprawę od 6,6 do 18,31 punktów na 100-punktowej skali, w zależności od kategorii.

Najczęstszymi stanami, w których przepisywano marihuanę były przewlekły ból nienowotworowy (68,6%), ból związany z rakiem (6,0%), bezsenność (4,8%) i niepokój (4,2%).

Dawkowanie, sposób spożycia oraz zawartość kannabinoidów w produktach z marihuany stosowanych przez pacjentów różniły się istotnie. Mimo to szacowane efekty leczenia były bardzo podobne.

„Badanie sugeruje, że leczenie medyczną marihuaną może wiązać się z poprawą jakości życia związanej ze zdrowiem wśród pacjentów z różnymi schorzeniami”.

„Jednak dowody kliniczne na skuteczność kannabinoidów pozostają ograniczone i wymagane są dalsze badania wysokiej jakości”.

W ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się o wiele więcej badań, których celem jest zmierzenie skuteczności terapii wśród pacjentów MM.

Inne badanie AMA opublikowane na początku tego roku wykazało, że pacjenci z przewlekłym bólem, którzy stosowali medyczną marihuanę przez ponad miesiąc, zauważyli znaczne zmniejszenie przepisanych opioidów.

L
Luke.Konopiacki