Onderzoek effect wiet-olie

Redactie HighLife
05 Oct 2021

Het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) onderzoekt het effect van cannabisolie bij uitbehandelde patiënten met leverkanker. Het doel van de studie is om na te gaan of cannabisolie een mogelijke anti-kanker werking heeft en er voor kan zorgen dat de levertumoren verkleinen.


Aanleiding voor de studie is de ervaring van twee individuele patiënten. Zij hadden leverkanker in een vergevorderd stadium en gingen cannabisolie gebruiken waarop de tumoren verkleinden. Respectievelijk twee en vijf jaar na hun diagnose zijn de tumoren volledig verdwenen en zijn ze genezen. Laboratoriumonderzoek heeft laten zien dat cannabis een remmende invloed kan hebben op de groei van leverkankercellen. Maar een mogelijke anti-kanker werking van cannabisolie in patiënten is nog niet te verklaren, omdat nog geen wetenschappelijk onderzoek bij patiënten is gedaan. Het UMCG gaat dat nu doen.

 

Cannabisolie

De cannabisolie die gebruikt wordt komt van de Transvaal apotheek in Den Haag, een gespecialiseerde apotheek met de juiste certificaten voor het produceren van studiemedicatie. De cannabisolie heeft een vaste samenstelling met een precies vastgelegde hoeveelheid THC en CBD, twee belangrijke stoffen die voorkomen in cannabis. In de studie zal eerst de juiste dosis bepaald worden die de patiënten toegediend krijgen. Zij krijgen de maximale dosis van de cannabisolie die net geen bijwerkingen geeft. Onderzoeksleider Maarten Nijkamp: “We hebben de samenstelling van de oliën die door de beide patiënten was gebruikt als uitgangspunt genomen. Dat was olie met een tamelijk hoog THC-gehalte. De Transvaal Apotheek maakt een olie op basis van de gestandaardiseerde plantvariëteiten Bedrocan en Bedrolite, die 10 procent THC en 5 procent CBD bevat. Die olie noemen we Transvamix en gaan we als studiemateriaal gebruiken.”

medewiet

Dosering

Over de dosering zegt hij: “Bij reguliere medicijnen zoals pijnstillers ligt de dosering vast; je weet wat het medicijn bij een bepaalde dosering doet. Cannabis of cannabisolie is een ander verhaal. Iedere patiënt reageert anders op het product en de hoeveelheid olie die nodig is om werkzaam te zijn kan per patiënt verschillen. Dat maakt zo’n studie nog een stuk ingewikkelder. We gaan per patiënt de dosering dagelijks opvoeren tot er bijwerkingen zijn. Dan gaan we terug tot de dosering waarbij bijwerkingen uitblijven. In theorie heb je dan een zo hoog mogelijke dosering zonder bijwerkingen.” Bij de deelnemers aan de studie wordt vervolgens na drie, zes en negen maanden beeldvorming van de lever gemaakt en bloedonderzoek gedaan om te kijken of er effect is op de levertumoren. Bij het bloedonderzoek wordt onder andere gekeken naar de aanwezigheid van tumormarkers en naar de leverfunctie van de deelnemers. De studie wordt gedaan met patiënten met leverkanker in een vergevorderd stadium voor wie, behalve symptoombestrijding, geen behandeling meer mogelijk is. Er doen in totaal 20 patiënten mee. De studie zal ongeveer drie jaar duren.

 

www.umcg.nl

R
Redactie HighLife