Nieuwe subsidie voor onderzoek CBD tegen kinderepilepsie

Rob Tuinstra
10 Jan 2023

Kinderneuroloog Floor Jansen van het UMC Utrecht Hersencentrum heeft een subsidie van bijna 1,4 miljoen euro ontvangen van wetenschapsfinancier ZonMw. Dat geld gaat ze gebruiken om vier jaar lang onderzoek te doen naar de effectiviteit van medicinale cannabis bij de behandeling van epilepsie bij kinderen.


In Nederland wonen zo’n 20.000 kinderen met epilepsie. Eén derde  heeft moeilijk behandelbare epilepsie; ondanks de gebruikelijke medicatie blijven ze toch aanvallen houden. Daarom zoekt men naar alternatieve behandelingen. Eerdere onderzoeken toonde aan dat cannabidiol CBD) ervoor zorgde dat kinderen met specifieke epileptiesyndromen minder vaak aanvallen hadden.

Persoonlijk programma 

Floor Jansen, die het onderzoek samen met kinderneurologen uit epilepsiecentra SEIN en Kempenhaeghe, het MUMC en Erasmus MC, en met onderzoekers van het AUMC en Radboudumc doet, legt uit: ‘We kijken naar het juiste middel, in de juiste dosering, voor de juiste patiënt en op het juiste moment.’ Het medicijn is door dit onderzoek goedgekeurd voor gebruik bij deze syndromen, en wordt sinds kort ook vergoed. De werking van CBD bij patiënten met andere, vaak zeldzame vormen van epilepsie is nog niet goed genoeg onderzocht, aldus het UMC. Ook verbeterden veel patiënten onvoldoende in eerder onderzoek. Jansen: ‘Ons onderzoek richt zich daarom op het individu. In plaats van naar een groep te kijken, kijken we per patiënt of het middel effectief is. We willen onderzoeken of het aantal aanvallen vermindert. Daarbij letten we ook op andere effecten die voor een patiënt belangrijk zijn. Denk aan minder gebruik van noodmedicatie tegen langdurige aanvallen, verandering van alertheid of een betere nachtrust.’ De verwachting is dat eind 2023 de eerste patiënten in deze studie geïncludeerd gaan worden.  

Klinisch én experimenteel  

Het onderzoek bevat naast een klinische trial ook een experimentele component. Jansen: ‘Het is niet bekend hoe CBD op celniveau werkt, dus dat willen we ook bestuderen. Hiervoor kweken we zenuwcellen op uit stamcellen van patiënten die een genetische vorm van epilepsie hebben. We onderzoeken wat het effect is van CBD op de prikkelbaarheid van deze hersencellen, en of dit correspondeert met het effect dat gebruik van CBD bij de patiënt laat zien. Zo krijgen we een beter idee van wat de onderliggende mechanismen zijn.’ Ze hoopt dat neurologen na het onderzoek beter kunnen voorspellen voor welke patiënt CBD een effectieve behandeling is: ‘Bij patiënten van wie we verwachten dat ze op het middel reageren, kunnen we dan besluiten om niet te lang met een behandeling te wachten. En omgekeerd worden patiënten bij wie we geen effect verwachten niet onnodig blootgesteld aan mogelijke bijwerkingen. Uiteindelijk streven we naar een zo effectief, veilig en betaalbaar mogelijke behandeling voor individuele patiënten.’ Eerder dit jaar kondigde het UMCG een onderzoek aan naar de werking van wietolie bij een ernstige erfelijke blaarziekte.

 


 

R
Rob Tuinstra