Amsterdam-Oost definitief bij wietexperiment, mogelijk wel latere start

Rob Tuinstra
01 Oct 2023

In juni droeg burgemeester Femke Halsema van Amsterdam het stadsdeel Oost aan om alsnog mee te doen aan het wietexperiment. De regering reageerde positief maar een echte beslissing bleef uit. Na de ministerraad op 29 september kwam dat officiële besluit wel. Het kan nog wel zo zijn dat Amsterdam-Oost later deelneemt dan de andere gemeenten.


In de notulen van de ministerraad staat het zo:Het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid een elfde gemeente aan het experiment toe te voegen… Uitgangspunt bij de toevoeging van een elfde gemeente is dat dit niet tot vertraging zal leiden.’

Start afhankelijk van levering voldoende cannabis door telers

Verder meldt men dat het kan zijn dat Amsterdam-Oost later gaat instappen bij het wietexperiment. Dit omdat de uitvoering van het wetsvoorstel enige tijd kost. Een andere reden die ment noemt is dat er bijvoorbeeld niet voldoende wiet en hasj kan worden geleverd door de telers die deelnemen aan het experiment: ‘Niet uitgesloten is dat er op een bepaald moment een bestendige voorraad en productie is om de coffeeshops in tien deelnemende gemeenten, maar niet in elf, te kunnen bevoorraden. Voor de eerste tien deelnemende gemeenten is dan aan de voorwaarden voldaan om te starten met de overgangsfase. Het is daarom wenselijk dat voor de elfde gemeente een later aanvangstijdstip van de overgangsfase en experimenteerfase kan worden bepaald.’ Dat lijkt een beetje vergezocht. Als de telers de coffeeshops in de tien deelnemende gemeenten kunnen bevoorraden, dan zullen die extra 10 coffeeshops in Amsterdam-Oost daar toch ook wel bij kunnen? Better safe than sorry, zal het uitgangspunt zijn. Overigens eindigt het experiment wel voor alle deelnemers op dezelfde datum. De Brabantse gemeenten Breda en Tilburg starten als eerste op 15 december. In het voorjaar van 2024 volgen de andere acht gemeenten. Met mogelijk daarna als laatste deelnemer Amsterdam-Oost.

 

 

 

 

 

R
Rob Tuinstra