Wietexperiment begint 15 december in Breda en Tilburg

Rob Tuinstra
15 Sep 2023

It giet oan! Het wietexperiment begint op 15 december 2023. Er zijn twee telers gereed om al te leveren en dat is voldoende om in Breda en Tilburg te kunnen starten met de aanloopfase van het experiment. In deze fase mogen deelnemende coffeeshops uit deze gemeenten zowel de legaal geteelde als de gedoogde producten aanbieden. Naar verwachting kunnen de volgende twee telers in februari 2024 starten met de levering aan coffeeshops in Breda en Tilburg.


Gaat het wietexperiment nu eindelijk starten? Het lijkt er wel op. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft het demissionaire kabinet dat er nu begonnen wordt, ondanks dat er slechts twee telers in plaats van drie gereed zijn: ‘Voor het behouden van draagvlak voor het experiment, hebben wij besloten om af te wijken van de voorwaarde dat minimaal drie telers gereed moeten zijn. Dit betekent dat de aanloopfase met ten minste twee telers start op 15 december 2023 en dus dat de levering aan coffeeshops in Breda en Tilburg dit jaar van start kan gaan. De aanloopfase is door de burgemeesters van Breda en Tilburg geïntroduceerd en door ons omarmd als mogelijkheid om alvast op kleine schaal ervaring op te doen binnen een gesloten keten en alle processen die daarbij komen kijken.’

Illegale achterdeur kwekers mogen blijven aanleveren

Het ministerie: ‘De coffeeshops behouden in deze fase de gedoogde producten van oude leveranciers. Zo blijft de kwantiteit in coffeeshops op peil. Daarnaast was het streven om een divers aanbod van gereguleerde producten te realiseren. Daarom is destijds gekozen voor een minimum van drie telers dat kan leveren aan coffeeshops in Breda en Tilburg. Gezien de huidige planning van de telers hebben we ervoor gekozen om de aanloopfase met twee telers die al enige tijd gereed zijn te laten starten.’ De deelname van het stadsdeel Amsterdam-Oost is blijkbaar nog niet afgerond: ‘Wij beraden ons momenteel op deze voordracht en zijn in gesprek met de gemeente om hier invulling aan te geven. Eerder hebben wij het uitgangspunt uitgesproken dat de toevoeging van een elfde gemeente niet tot vertraging van de start van de experimenteerfase zal leiden.’ Kortom, het blijft afwachten.

R
Rob Tuinstra