Konopí jako pomoc při závislosti

MichalS
31 Jan 2024

Lékaři a vědci již po desetiletí dokazují, že konopí může být účinným lékem pro osoby závislé na heroinu, kokainu, nikotinu a zejména alkoholu. Nejen jako náhražka (kouření), ale dokonce i jako jednorázová léčba (silnější poživatiny nebo výtažky podávané orálně).


Antropoložka Sara Benetová (známá také jako Sula Benetová) v roce 1936 napsala, že výtažky z konopí evropští rolníci dlouho používali „k léčbě opilců“. Poznamenala také, že právě konopí po staletí připravovalo v Evropě půdu pro novou a exotickou drogu: tabák z Ameriky. Krátce před 2. světovou válkou se u lůžek starých a nemocných lidí často pálilo konopné kadidlo (čímž se snižovalo nebezpečí nebo následky mrtvice).

Konopím proti závislosti

V 19. a 20. století bylo konopí lékaři často propagováno jako velmi účinný lék na závislost na alkoholu a opiátech. V roce 1971 vyšel v časopise American Journal of Psychiatry článek, který označil léčbu konopím za „nejúčinnější formu terapie“ alkoholismu. Zde je třeba poznamenat, že konopné léky ve formě například extraktu, nápoje nebo potraviny jsou mnohem účinnější, ale také intenzivnější ve svých psychologických účincích. A zatímco konopí je biologicky mimořádně bezpečná droga, psychedelický zážitek může být poměrně silný. Předávkování konopím se smrtelnými následky není možné, ale je možné upadnout do dlouhého a hlubokého spánku, který často trvá až desítky hodin. Příznaky toxicity neboli tzv. kocoviny se však po probuzení obvykle neprojeví. Naopak, spánek je pacienty popisován jako zdravý a regenerační.

Lékaři kdysi chválili konopí jako nejlepší lék na spánek při alkoholovém deliriu tremens. Konopí je pozoruhodně účinné při léčbě nespavosti, třesu, deprese a dalších příznaků alkoholismu, spolu s regenerací mozku a dalších hlavních orgánů. Konopí pro léčbu závislostí Konopí snižuje touhu po alkoholu a jiných drogách a zmírňuje abstinenční příznaky. Kouření konopí je často považováno za každodenní náhradu pití alkoholu. I jako náhrada jiných drog a léků, které jsou toxičtější a návykovější, je z lékařského hlediska užívání konopí dobrým příkladem harm reduction. Pacienti pociťují úlevu a snížení škod, které jim v životě způsobují mnohem nebezpečnější drogy, jako je alkohol, tabák, heroin atd.

Související téma: Marihuana versus alkohol: Co je bezpečnější?

Vstupní nebo výstupní droga?

Spojitost mezi marihuanou a tvrdými drogami, jako je heroin, není z lékařského hlediska biologická ani fyzikální: je to kriminální a sociokulturní spojitost, kterou lze snadno odstranit zrušením jejího zákazu. Výzkumy ukazují, že jsou to ve skutečnosti cigarety a alkohol, které slouží jako „vstupní brána“ k dalším drogám, a právě tyto látky lidé užívají předtím, než přejdou k užívání marihuany, kokainu a dalších zakázaných drog; tento postup je znám jako „posloupnost drogové brány“.

Vědci z Lékařského centra Kolumbijské univerzity a Mailmanovy školy veřejného zdraví představili v roce 2011 první molekulární vysvětlení této „vstupní sekvence“. Nikotin způsobuje v mozku specifické změny, které nás činí náchylnějšími k závislosti na kokainu. Tím se výrazně mění reakce organismu na kokain, pokud jde o návykové chování a synaptickou plasticitu. Na molekulární úrovni nikotin rovněž podněcuje mozek k užívání kokainu tím, že inhibuje aktivitu důležitého enzymu. Údaje ukazují, že většina lidí závislých na kokainu byla již dříve závislá na tabáku. Lidé, kteří vyzkoušeli kokain poté, co začali kouřit tabák, mají zvýšené riziko závislosti ve srovnání s lidmi, kteří nejprve užívali kokain a poté začali kouřit tabák. Věda podporuje hypotézu „prvního kroku“, ale dochází k přechodu od legálních látek, zejména alkoholu a tabáku, k nelegálním. Vědci předpokládají, že oddálení začátku užívání alkoholu bude mít příznivý vliv na náchylnost mladších generací k závislosti. Porovnáním údajů o pijících a nepijících středoškolácích vědci zjistili, že u studentů, kteří alespoň jednou v raném věku požili alkohol, je třináctkrát vyšší pravděpodobnost, že začnou užívat cigarety nebo kokain.

Neexistují žádné vlastnosti konopného léčiva, které by mohly jeho uživatele tlačit k vyzkoušení jiné drogy nebo léku. Podle zprávy Národní akademie věd USA „neexistují žádné důkazy o tom, že by marihuana sloužila jako úvod k tvrdým drogám. Ve skutečnosti většina uživatelů drog nezačala s užíváním marihuany - začínali s alkoholem a nikotinem“. Pouze 1 ze 104 uživatelů marihuany užívá kokain a ještě méně jich užívá heroin.

Problém jménem černý trh

Ve skutečnosti marihuana pomáhá držet lidi dál od tvrdých drog - navzdory tomu, že nákup marihuany na černém trhu usnadňuje kontakt s dalšími nelegálními látkami. David E. Smith, odborník na medicínu závislostí a zakladatel Haight-Ashbury Free Clinics v San Francisku, byl jedním z prvních vědců, kteří poukázali na to, že právě nedostatečný přístup k legální marihuaně ve skutečnosti otevírá brány k tvrdým drogám. Odborníci prokázali, že ve skutečnosti je to právě účast na černém trhu, který vznikl v důsledku prohibice, která je vstupní branou k nebezpečnějšímu chování. Nelegálnost marihuany vystavuje její uživatele pokušení: dealer má obvykle k dispozici mnoho dalších druhů nelegálních drog a může se zákazníků zeptat, zda nechtějí něco jiného.

Lékařský výzkum a historické údaje naznačují, že konopí snižuje riziko užívání drog u jednotlivců i celých společností. Operace Intercept, blokáda hranic s Mexikem v roce 1969, vedla v USA v roce 1969 k nedostatku marihuany a mohla přispět k vysoce medializované epidemii užívání heroinu v následujících měsících a letech. Každé úspěšné válečné úsilí proti marihuaně bylo doprovázeno nárůstem alkoholismu a užívání jiných nebezpečných drog.

---

Autor: Sebastian Daniel

M
MichalS