Marihuana versus alkohol: Co je bezpečnější?

MichalS
12 May 2022

Už desetiletí vedeme debatu, jestli je alkohol lepší než marihuana. Nebo naopak? Podívejte se na srovnání dvou nejvíce užívaných omamných látek v Česku.


Obecně to vypadá, že marihuana se pojí s méně riziky než alkohol. Je však potřeba vzít do úvahy několik faktorů, které toto tvrzení ovlivňují. Kromě toho marihuana i alkohol jsou velmi rozdílné látky s odlišnými účinky, takže je těžké je přímo porovnávat.

Myslete na následující faktory!

Než se pustíme do samotného srovnání alkoholu a marihuany, je potřeba, abyste pochopili zásadní faktory, které porovnání znesnadňují.

Nedostatečný výzkum

O alkoholu víme mnohem více než o marihuaně. Jistě, výzkum konopí se rychle rozšiřuje, ale zatím neexistuje dostatek studií dlouhodobých účinků. Marihuana se může jevit jako bezpečnější jednoduše proto, že ještě neznáme všechna rizika.

Široká nabídka produktů

Na trhu je k dispozici nepřeberné množství výrobků z konopí stejně jako celá řada možností konzumace, od vapování po jezení.

To, jakým způsobem konzumujete marihuanu, má velký krátkodobý i dlouhodobý vliv na vaše zdraví. Třeba kouření marihuany je na rozdíl od jezení marihuanových koláčků mnohem nebezpečnější, protože kouř škodí vašim dýchacím cestám.

Biologická odlišnost jedinců

Reakce na alkohol i marihuanu má každý člověk jiné. Například někdo má velmi nízkou toleranci na marihuanu, přitom alkohol mu nezpůsobuje větší obtíže. Naopak někdo jiný vůbec neinklinuje k alkoholismu, přitom jen těžko funguje bez trávy.

Krátkodobé efekty

Prožitky po požití alkoholu i marihuany se liší člověk od člověka.

Opít se nebo zhulit přijde některým lidem podobné. Pro jiné to jsou dva naprosto rozdílné stavy. Samozřejmě záleží, kolik omamné látky požijete.

Alkohol

Ve stavu intoxikace alkoholem se někdo cítí uvolněný, někdo naopak neklidný. Pro každého člověka je to jiné.

Nejčastější účinky alkoholu bývají:

 • Problém s koordinací a reflexy
 • Zhoršené kognitivní funkce
 • Ovlivněný úsudek
 • Relaxace
 • Závratě
 • Ospalost
 • Neklidnost
 • Neschopnost udržet pozornost
 • Nevolnost a zvracení

A druhý den samozřejmě přichází kocovina s dalšími „příjemnostmi“ jako je bolest hlavy a průjem.

Marihuana

Okamžitý účinek marihuany se liší člověk od člověka. Nejčastěji lidé zažívají tyto efekty:

 • Změněné vnímání času
 • Problémy s koordinací a reflexy
 • Zhoršené kognitivní funkce
 • Ovlivněný úsudek
 • Relaxace (i když někdo také bývá úzkostný)
 • Závratě
 • Ospalost
 • Nevolnost
 • Úleva od bolesti
 • Sucho v ústech
 • Suché červené oči
 • Větší pocit hladu

Tyto účinky se pojí pouze se samotným konopím, nikoliv se způsobem jeho konzumace jako je kouření nebo vapování.

Co se týče kocoviny, i marihuana může způsobovat nepříjemný stav přetrvávající do druhého dne, který zahrnuje:

 • Bolest hlavy
 • Ospalost
 • Mozkovou mlhu

VERDIKT

Přestože intoxikace alkoholem a marihuanou mají jiné příznaky, krátkodobé účinky na kognitivní funkce, reflexy a úsudek jsou podobné. Druhý den po požití obou se můžete cítit špatně, i když u alkoholu se to stává častěji.

Dlouhodobá zdravotní rizika

Stejně jako krátkodobé účinky i dlouhodobý efekt užívání alkoholu nebo marihuany se u každého jedince liší.

Alkohol

Když konzumujete alkohol dlouhodobě, může se to projevit následujícími obtížemi:

 • Onemocnění jater. Nadměrné pití způsobuje chronické nemoci jater, které ovlivňují schopnost vašeho těla zpracovávat chemikálie a detoxikovat se.
 • Pankreatitida. Nadmíra alkoholu dlouhodobě vede k onemocnění slinivky břišní.
 • Nemocné srdce. Kardiovaskulární onemocnění pravděpodobněji vznikají u lidí, kteří nadměrně konzumují alkohol.
 • Žaludeční a trávící problémy. Alkohol dráždí žaludek a podporuje vznik vředů, bolesti, nadýmání.
 • Porucha centrální nervové soustavy. Vede k necitlivosti a mravenčení v končetinách
 • Erektilní dysfunkce.
 • Neplodnost: Dlouhodobé nadměrné užívání alkoholu má neblahý dopad na plodnost u žen i mužů.

Marihuana

Dlouhodobé účinky marihuany nejsou tak jednoznačné. A to nepočítáme s následky metody, kterou marihuanu konzumujete. Přesto v životě nastávají situace, kdy benefity konopí pro léčebné použití všechna rizika převáží.

Negativní dopady konzumace marihuany zahrnují:

 • Nesprávný vývoj mozku. Studie z roku 2014 ukázala, že konzumace marihuany v dospívání negativně ovlivňuje vývoj mozku v pozdějších stádiích. Zatím však není jasné, zda jsou změny nezvratné.
 • Schizofrenie. Vztah mezi marihuanou a schizofrenií je komplexní a není zcela probádán. Přesto se někteří odborníci domnívají, že marihuana může být spouštěčem schizofrenie, zejména u lidí, kteří mají tuto nemoc v rodinné anamnéze.

Srovnání marihuany a alkoholu

Zdá se, že marihuana má méně dlouhodobých rizik než alkohol. Ale znovu upozorňujeme, že o dlouhodobých účincích marihuany zatím proběhlo nesrovnatelně méně vědeckého zkoumání.

Hrozba závislosti

Jak u marihuany, tak u alkoholu hrozí riziko závislosti. Obě látky způsobují emoční i fyzickou závislost.

Alkohol

Závislost na alkoholu je poměrně rozšířená. V Americe se s nějakou formou závislosti na alkoholu potýká 15 milionů lidí. V ČR má k závislosti nakročeno až 1,5 milionu lidí, tedy 20 % dospělých lidí.

Problém s alkoholem se projevuje tak, že:

 • Nejste schopní omezit konzumaci alkoholu.
 • Musíte měnit plány kvůli pití a následným kocovinám.
 • Prožíváte silné chutě pít alkohol.
 • Máte abstinenční příznaky jako nevolnost, pocení, třes a bolest hlavy.
 • Dostáváte se do problému ve škole nebo v práci spojených s alkoholem.
 • Hádáte se kvůli alkoholu s příbuznými a blízkými.

Marihuana

O marihuaně se šíří mýtus, že není návyková. To však není pravda, protože závislost na marihuaně je překvapivě častá. Vypadá to, že až 30 % uživatelů marihuany se do jisté míry potýká se závislostí.

VERDIKT

Alkohol i marihuana způsobují závislost, i když u alkoholu se tak děje častěji.

 

M
MichalS