Tráva bezpečnější než cigarety a alkohol, říká průzkum

MichalS
27 Jul 2023

Podle nedávného průzkumu veřejného mínění považují Američané marihuanu za podstatně méně nebezpečnou než cigarety, alkohol a opioidy. Konopí je podle nich také méně návykové než všechny tyto látky a méně návykové než technologie, zejména sociální média.


Průzkum Americké psychiatrické asociace (APA), kterého se v období od dubna 2020 do 22. dubna zúčastnilo 2 201 dospělých, zjišťoval názor veřejnosti na nebezpečnost a návykový potenciál šesti látek a technologií.

Jediné, co lidé považovali za bezpečnější než trávu, byly technologie, které za "velmi" nebo "poněkud" nebezpečné označilo pouze 23 % dotázaných.

38 % účastníků uvedlo, že konopí považují za "velmi nebo do jisté míry nebezpečné".

Pokud jde o ostatní látky, 84 % respondentů považovalo za nebezpečné cigarety, 64 % procent alkohol, 66 % opioidy na předpis, 75 % opioidy bez předpisu a 76 % vapování nikotinových produktů.

V odpovědi na další otázku se 64 % respondentů domnívalo, že konopí může být návykové. To však bylo nižší procento, než se uvádělo u jednotlivých kategorií "vnímaných nebezpečí".

Procenta jsou následující:

  • cigarety 87 %
  • alkohol 84 %
  • předepsané opioidy 83 %
  • nepředepsané opioidy 74 %
  • vapování (nikotinové produkty) 81 %
  • technologie (sociální sítě) 75%

APA plánuje zahájit kampaň na zvýšení povědomí o závislosti. Zpočátku se kampaň zaměří na vaping, opioidy, alkohol a nakonec i na technologie. Nebyly však zmíněny žádné plány na zahrnutí konopí do této celonárodní osvětové a vzdělávací kampaně.

Z průzkumu, který byl uskutečněn přímo v New Yorku, vyplynulo, že 77 % dotázaných považuje užívání alkoholu za vážný problém pro veřejné zdraví, naproti tomu o konzumaci konopí to samé tvrdí pouze 46 % dotázaných.

Výsledky těchto průzkumů jsou v souladu s měnícím se vnímáním alkoholu a marihuany ze strany veřejnosti na národní i mezinárodní úrovni. Méně lidí nyní považuje konopí za nebezpečnou látku a stále více států a zemí směřuje k legalizaci této rostliny pro lékařské a rekreační účely. Velkou roli v tom, že se zvýšilo povědomí veřejnosti o tom, jak škodlivý může být alkohol, zatím hraje osvěta.

To souvisí s dřívějšími zprávami a průzkumy, které shodně říkají, že v mnoha případech lidé užívají trávu jako alternativu k alkoholu a místo návykovějších léků na předpis.

V samostatném průzkumu přibližně každý pátý člověk, který se letos v rámci "suchého února" zapřísahal před alkoholem, uvedl, že jako alternativu užívá konopí. V jiném průzkumu zveřejněném v loňském roce se více Američanů přiznalo, že otevřeně kouří marihuanu nebo konzumuje poživatiny s příměsí konopí, než kolik jich uvedlo, že v uplynulém týdnu kouřilo cigarety.

M
MichalS