Podłoża w hydroponice

Soft Secrets
30 May 2021
Hydroponika, inaczej uprawa hydroponiczna lub kultura wodna, to według Wiki bezglebowa uprawa roślin na pożywkach wodnych, umożliwiająca produkcję roślinną w sztucznych warunkach domowych, a także na skalę przemysłową, głównie w szklarniach i namiotach.
Natomiast podłoże szklarniowe to sztuczny twór, powstały wyłącznie w wyniku działalności człowieka, który decydując o rodzaju, składzie, a więc właściwościach środowiska, zmierzał do odwzorowania naturalnego stanowiska uprawianych roślin. Środowisko takie tworzone jest najczęściej na niewielkiej powierzchni i izolowane od gleby naturalnej. Dobre podłoże szklarniowe powinno charakteryzować się wysoką pojemnością wodną i powietrzną, dobrą i trwałą strukturą przez cały okres uprawy, dużą zdolnością zatrzymywania składników pokarmowych, dobrymi właściwościami buforowymi oraz brakiem patogenów, szkodników i substancji hamujących ukorzenianie. Podłoża szklarniowe mogą być: • pochodzenia mineralnego (żwir, piasek, glina, tłucz ceglany i in.); • pochodzenia organicznego (torf wysoki i niski, węgiel brunatny i drzewny, mech torfowiec, korzenie paproci, liście drzew liściastych i iglastych, słoma itp.); • odpadami produkcji przemysłowej (kora drzew iglastych i liściastych, kurz wełniany i bawełniany, odpady przemysłu zielarskiego, odpady z rzeźni, odpady gospodarstwa domowego i in.); • przemysłowe (substrat torfowy, mieszanki torfowo-ziemne, komposty z kory), ziemie kompostowane i komposty (ziemia liściowa, wrzosowa, obornikowa, kompostowa, inspektowa oraz mieszanki tych ziem z różnymi dodatkami); • syntetyczne (perlit, keramzyt, pumeks, wermikulit, odpady z gąbek poliestrowych i poliuretanowych, styropian, pianka poliuretanowa, wełna skalna, hygromull i in.); • hydroponiczne.

Jakie są podłoża do uprawy hydroponicznej?

Media to zamienniki gleby stosowane w uprawie hydro. Są wykonane z różnych substancji, które można umieścić w doniczce, aby pomieścić tlen, składniki odżywcze i wodę, i są zwykle obojętne, co oznacza, że nie reagują z żadnymi składnikami odżywczymi, aby wpływać na korzenie rośliny. Wiele pożywek, takich jak wełna mineralna, włókno kokosowe (zwane również torfem kokosowym) lub żwir nie są obojętnych i mają związki, które będą reagować z zastosowanymi składnikami odżywczymi, często pomagając w rozwoju rośliny, ale także potencjalnie utrudniając go, jeśli zostaną zastosowane niewłaściwie.

Powietrze

Może to być bardzo skuteczne podłoże, ponieważ korzenie wymagają dużej ilości tlenu do wzrostu, ale konieczne jest również zapewnienie stałej wilgotności, aby korzenie nie wysychały. Medium to jest często stosowane w systemach aeroponicznych i częściowo w NFT.

Woda

Woda sama w sobie nie jest idealnym medium, ale systemy takie jak DWC wykorzystują wodę jako podstawowe medium. Podczas korzystania z wody hodowcy powinni pamiętać, że należy napowietrzać ją za pomocą pompy lub kamienia powietrznego, aby zapewnić korzeniom roślin wystarczającą ilość potrzebnego im tlenu.

Wełna mineralna

Prawdopodobnie jedna z najpopularniejszych opcji uprawy hydro, wełna mineralna bardzo dobrze utrzymuje wodę i powietrze i jest stabilnym podłożem dla korzeni. Wadą jest to, że może mieć wysoką wartość pH, co może wymagać pewnej korekty.

Glina

Małe, okrągłe granulki gliny są znane jako hydroklina lub hydroton i są doskonałym podłożem. Każdy granulat ma małe otwory, które utrzymują składniki odżywcze i powietrze. Korzenie staną się dość splątane, zanim roślina będzie gotowa do zbioru. Hydroklina jest pożywką wielokrotnego użytku, którą można sterylizować poprzez zanurzenie jej w mieszaninie wody i nadtlenku wodoru.

Perlit

To medium jest wykonane ze szkła wulkanicznego lub piasku. Zatrzymuje powietrze i składniki odżywcze, ale jest bardzo lekki i nie buforuje dobrze, ponieważ nie może długo utrzymywać składników odżywczych.

Wermikulit

Substancja ta wyjątkowo dobrze trzyma wodę i jest zalecana przez hodowców do sadzenia klonów, które muszą się zakorzenić. Wermikulit ma również śladowe ilości minerałów, takich jak krzem, magnez, aluminium i fosfor. Należy jednak unikać stosowania wermikulitu klasy budowlanej, ponieważ może on zawierać toksyny, które mogą zaszkodzić roślinie.

Przewagi uprawy hydroponicznej

W porównaniu z uprawą ziemną korzyści z hydroponiki są dość liczne. Między innymi to możliwość zakładania upraw na terenach nieprzydatnych pod uprawę ziemną, np. na terenach suchych; brak ograniczeń w zakresie zmianowania roślin – można uprawiać po sobie dowolne rośliny, w tym również w monokulturze, ponieważ nie występuje zjawisko zmęczenia gleby; wyższe plony, dzięki gęstszemu siewowi oraz szybszemu wzrostowi i rozwojowi roślin; niższe skażenie produktów z uwagi na niestosowanie pestycydów oraz niepobieranie z gleby metali ciężkich; możliwość przesunięcia kwitnienia i owocowania poza normalny sezon; wyeliminowanie niektórych ciężkich prac ręcznych (wymiana ziemi, kopanie itp.), a także oszczędność wody. Uprawa hydroponiczna jest możliwa także w warunkach domowych. Na rynku jest wiele donic i doniczek ze zintegrowanymi systemami gromadzącymi wodę w granulacie i ze wskaźnikiem poziomu wody. Zalety takiej uprawy to m. in. eliminacja ziemi i obecnych w niej alergenów, takich jak roztocza; niewielka ilość miejsca do prawidłowego wzrostu; możliwość kontrolowania bryły korzeniowej oraz ilości wody w donicy; wydłużony okres pomiędzy podlewaniami; zmniejszenie częstości przesadzania roślin.
S
Soft Secrets