Koalicja sygnalizacji świetlnej ZA legalizacją konopi

Luke.Konopiacki
19 Nov 2021

Obecnie w Niemczech spożywanie marihuany jest dozwolone, jednak posiadanie i sprzedaż były dotychczas uznawane za przestępstwa kryminalne. Wkrótce powinno się to zmienić dzięki rządowi tzw. koalicji sygnalizacji świetlnej. Oczywiście nie każdy będzie mógł sprzedawać marihuanę.


Według informacji jaką podaje Spiegel, partie sygnalizacji świetlnej chcą zalegalizować sprzedaż marihuany do celów rekreacyjnych. Jak poinformowała grupa medialna Funke - koalicyjna grupa robocza ds. zdrowia i opieki zgodziła się z tym. „Wprowadzamy kontrolowaną dystrybucję konopi indyjskich wśród dorosłych do celów rekreacyjnych w licencjonowanych sklepach” – oświadczyli negocjatorzy SPD, Zielonych i FDP w raporcie  odpowiedniej grupy roboczej. Prawo gwarantuje kontroluje jakość, a także zapobiega przenoszeniu skażonych substancji i gwarantuje ochronę nieletnich.

Czytając dalej w raporcie, można dowiedzieć się, że planowana ustawa ma zostać oceniona po czterech latach pod kątem jej skutków społecznych. Do tej pory sprzedaż marihuany w celach rekreacyjnych w Niemczech była zabroniona. Zieloni i FDP od dawna opowiadają się za legalnym, regulowanym handlem konopiami indyjskimi. Jak wynika z raportu gazety Funke, trzy partie chcą również rozszerzyć modele tzw. kontroli narkotyków i środków redukcji szkód. Dzięki takiej kontroli narkotyków, użytkownicy będą mogą zlecić sprawdzenie nielegalnie nabytych środków pod kątem ich składu chemicznego, a tym samym zostać ostrzeżonym przed szczególnie niebezpiecznymi składnikami.

Jednocześnie strony chcą zaostrzyć przepisy dotyczące marketingu i promowania alkoholu, nikotyny oraz konopi. Jak podaje w raporcie grupa robocza: „Ciągle analizujemy przepisy w oparciu o nowe odkrycia naukowe i dostosowujemy środki ochrony zdrowia”.

„Wprowadzamy kontrolowaną dystrybucję konopi indyjskich wśród dorosłych do celów rekreacyjnych w licencjonowanych sklepach”

4,7 miliarda euro rocznie

Według wstępnych szacunków, zamiana prawa przyniesie dla państwa 4,7 miliarda euro rocznie.

W swoich programach wyborczych wszyscy trzej potencjalni partnerzy koalicji sygnalizacji świetlnej już wcześniej w takiej czy innej formie opowiedzieli się za uregulowaną legalną sprzedażą marihuany do użytku rekreacyjnego dla dorosłych. Do tej pory konopie indyjskie były dopuszczone do obrotu i sprzedaży w Niemczech wyłącznie w celach medycznych.

Argumenty za legalizacją są w dużej mierze są takie same dla SPD, Zielonych czy FDP i co ciekawe nie mają nic wspólnego z skutkami finansowymi dla skarbu państwa. Chodzi wyłącznie o nielegalny czarny rynek, który znika dzięki kontrolowanej sprzedaży. Co również umożliwia lepszą ochronę nieletnich, a także zwiększa skuteczność profilaktyki uzależnień. Poza tym kryminalizacja milionów użytkowników konopi jest po prostu zła.

L
Luke.Konopiacki