Genewa uruchamia pilotażową sprzedaż marihuany

Luke.Konopiacki
02 Oct 2023

Genewa będzie prowadziła kontrolowaną sprzedażą marihuany do celów rekreacyjnych od grudnia 2023 roku.


Idąc śladami Bazylei i Zurychu, kanton Genewa rozpocznie swój pilotażowy projekt od grudnia br. Użytkownicy marihuany mogą rejestrować się online do programu od 1 października na stronie internetowej ChanGE.

Federalna ustawa o środkach odurzających, która została zaktualizowana 25 września 2020 r., zezwala na wyjątkowe zezwolenie na uprawę, import, produkcję i dystrybucję marihuany do celów naukowych.

Stowarzyszenie ChanGE będzie nadzorować i przeprowadzać pilotażową próbę regulowanej sprzedaży konopi indyjskich w kantonie Genewa. Członkami tego stowarzyszenia są osoby fizyczne i instytucje, a przewodniczącą jest Ruth Dreifuss, była radna federalna. Punkt sprzedaży będzie znajdował się w gminie Vernier. Punkt sprzedaży o świetniej nazwie Cannabinothèque, będzie zlokalizowany w dzielnicy Châtelaine.

„W obliczu niepowodzenia polityki zwalczania użytkowników marihuany, Federacja zezwoliła na kilka projektów pilotażowych, w tym na ten w Genewie”.

Ruth Dreifuss

W ramach eksperymentu każdy konsument będzie mógł kupić maksymalnie 10 gramów THC miesięcznie. Przykładowo będzie można kupić 100 gramów marihuany z 10% THC lub 75 gramów z 15% THC. Maksymalna zawartość THC zarówno dla suszu, jak i haszyszu wynosi 20%. Natomiast ceny zostaną dostosowane do cen na czarnym rynku. Konopie będą uprawiane lokalnie, organicznie i na zewnątrz. Produkty będą dostarczane przez małe i średnie przedsiębiorstwa z Genewy, a samą uprawą zajmą się francuskojęzyczni rolnicy. Program pilotażowy będzie dostępny dla maksymalnie 1000 osób. Konsumpcja konopi indyjskich będzie zakazana w miejscach publicznych.

Badanie zachowań konsumentów marihuany

Naukowe badanie zachowań konsumentów zostanie przeprowadzone przez Uniwersytet Genewski (UNIGE). Jednym z celów badania będzie sprawdzenie, czy zakup konopi indyjskich rzeczywiście zapewnia konsumentom dobre samopoczucie. Uczestnicy zostaną poproszeni o regularne wypełnianie kwestionariuszy.

„Będziemy także analizować wpływ lokalizacji na okolicę. Jak lokalni mieszkańcy zareagują na ten projekt? Jaki wpływ będzie miała sprzedaż na mikroprzestępczość?”.

Sandro Cattacin - socjolog z Uniwersytetu Genewskiego

L
Luke.Konopiacki