Czy sąd w Lorient zdepenalizuje marihuanę we Francji?

Luke.Konopiacki
13 May 2024

Nicolas Hachet, renomowany francuski prawnik, który znany jest z aktywnego dążenia do zmiany polityki prohibicyjnej, ponownie wstrząsnął francuską sceną prawniczą. Ostatnio odniósł sukces w sądzie w Poitiers, gdzie zdołał uzyskać uniewinnienie dla growera, który został aresztowany za 144 rośliny konopi indyjskich oraz 1 kilogram marihuany. To zwycięstwo stanowi kolejny krok w działaniach zmierzających do zmiany podejścia prawnego dot. marihuany we Francji. Nicolas Hachet nie zamierza jednak spocząć na laurach – jego następnym celem jest sąd w Lorient, gdzie planuje podać w wątpliwość obowiązującą prohibicję dotyczącą marihuany.


Odmowa wszczęcia postępowania w Poitiers

W dniu 15 lutego 2024 roku, sąd karny w Poitiers podjął decyzję o odmowie wszczęcia postępowania przeciwko growerowi. – Przed podjęciem jakiejkolwiek obrony merytorycznej, obrońca oskarżonego podniósł zarzut niezgodności z konstytucją i nieważności aktu przekazania sprawy – wyjaśniono w sprawozdaniu sądowym.

Oskarżonemu przed sądem postawiono zarzut zażywania narkotyków na terenie Francji w okresie od 20 do 26 lipca 2023 roku. Został zatrzymany przy posiadaniu stosunkowo dużej ilości środków odurzających: 144 roślin konopi indyjskich oraz jeden kilogram suszu. Według jego obrońcy, oskarżony mógł otrzymać sztywną karę grzywny za zażywanie narkotyków. W istocie była to konsumpcja osobista, a marihuana nie była przeznaczona na sprzedaż.

Według sądu:

„Sytuacja ta wyraźnie narusza zasadę przewidywalności kar zapisaną w Konwencji Praw Człowieka. Podobnie w zakresie, w jakim dokument ustanawia możliwą różnicę w traktowaniu oskarżonych w podobnych sytuacjach, prowadzi to do dyskryminacji”.

Ostatecznie, sąd podtrzymał swoją decyzję o odmowie rozpatrzenia sprawy. Podtrzymano zarzuty pozwanego dotyczące niekonstytucyjności i nieważności.

Następna walka – Lorient

W dniu 21 maja 2024 roku, Aurelien V., członek organizacji NORML France, stanie przed sądem w Lorient oskarżony o zwykłe zażywanie narkotyków.

Jeśli chcesz wesprzeć depenalizację konsumpcji narkotyków, zapraszamy do sądu w Lorient –informuje NORML France w komunikacie prasowym. – Prawnik Auréliena, Maître Nicolas Hachet, ekspert NORML France, przedstawi argument prawny oparty na sprzeczności między prawem francuskim, a Europejską Konwencją Praw Człowieka.

W przypadku zastosowania się do poprzedniego orzecznictwa, konsumenci oraz growerzy mogliby w przyszłości być poddani sztywnej grzywnie zamiast być kierowani na drogę sądową, nawet w sytuacji posiadania znacznych ilości marihuany, o ile nie zostanie udowodniona jej sprzedaż.

Przeczytaj na Soft Secrets także o:

Apel o legalizację marihuany w Maroku

USA usuwa marihuanę z listy najbardziej niebezpiecznych narkotyków

Większość Holendrów chce legalizacji konopi indyjskich

L
Luke.Konopiacki