Wietexperiment alweer uitgesteld

Rob Tuinstra
05 Dec 2022

Het zal niemand verbazen. Het wietexperiment is opnieuw uitgesteld. In een brief aan de Tweede Kamer schrijven de ministers Kuipers (Volksgezondheid) en Yesilgöz-Zegerius (Justitie) dat de proef nu hoogstwaarschijnlijk ergens in 2024 begint. Eerder werd nog uitgegaan van het tweede kwartaal van 2023.


Inmiddels is het al vijf jaar geleden dat met het ‘Experiment Gesloten Coffeeshopketen’ werd begonnen. En het schiet nog steeds niet op. De ministers: ‘We realiseren ons heel goed dat betrokkenen bij het experiment de hoop hadden gevestigd op een start in het tweede kwartaal van 2023. De kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de geproduceerde hennep en hasjiesj moet echter voldoende zijn om de deelnemende coffeeshops, die daar vanaf de start van de experimenteerfase volledig van afhankelijk zijn, volledig en bestendig te kunnen bevoorraden. Eerder starten met de experimenteerfase levert te veel risico’s op voor een goed verloop van het experiment. Op basis van de meest recente informatie die wij van telers hebben ontvangen, verwachten we dat in het eerste kwartaal van 2024 het eerste moment zal zijn, waarop de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de geproduceerde hennep en hasjiesj voldoende is.’

Experiment binnen het experiment

Een experiment binnen het experiment, een soort mini-experiment waarin een klein aantal coffeeshops door nog niet alle telers wordt bevoorraad, blijft een mogelijkheid: ‘Nu het startmoment niet in 2023 kan plaatsvinden, kijken we of een alternatief mogelijk is om op kleinere schaal toch in 2023 te starten met levering aan coffeeshops. Daarbij sluiten we aan bij een initiatief vanuit de betrokken Brabantse burgemeesters bij het experiment om te bezien of er, vooruitlopend op de start van de overgangsfase, eerder geleverd kan worden aan coffeeshops door de telers die gereed zijn. Gedurende deze aanloopfase kunnen telers de producten beter afstemmen op de wensen van de consument. Ook kan getest worden met het verplichte beveiligd vervoer en het track & trace systeem.’ Verder schrijven de ministers dat de aangeboden cannabis mogelijk uitgebreider zal worden geanalyseerd, vooral op bestrijdingsmiddelen. Dat is natuurlijk sowieso iets wat moet gebeuren. Hoe dan ook, het proces blijft zich uiterst traag in een slakkengang voortbewegen.

 

R
Rob Tuinstra