VOC blikt terug op ‘lullig lustrum’ 5 jaar wietexperiment

Rob Tuinstra
16 Oct 2022

Deze week is het vijf jaar geleden dat het kabinet Rutte III in het regeerakkoord het wietexperiment aankondigde. Vijf jaar later is de wereld flink veranderd, maar nog steeds is er geen gram ‘experiment-wiet’ verkocht. VOC voorzitter Derrick Bergman stond in een uitstekend betoog uitgebreid stil bij dit ‘ lullige lustrum’.


Derrick Bergman is kritisch, maar desondanks vindt hij het experiment toch ‘een goede stap in de richting: ‘De opzet van het experiment is te rigide en de regeldruk is nodeloos hoog. Door de gestelde eisen maken kleine spelers vrijwel geen kans om te worden aangewezen als een van de tien telers. Fundamenteel verkeerd is dat de proef nog steeds gaat over gedogen, niet over legaliseren of zelfs maar reguleren. Gedogen is net het probleem en leidt tot willekeur en rechtsongelijkheid.’

Koerswijziging

Maar hij ziet ook een positieve kant: ‘Waarom is de wietproef ondanks al deze tekortkomingen - en er zijn er nog meer dan ik hier benoem - toch een stap in de goede richting? Omdat het experiment hoe dan ook een koerswijziging is na ruim twintig jaar repressief beleid, waarin de landelijke overheid zich doof hield voor alle pleidooien om cannabisteelt te reguleren en niet te criminaliseren. Jaren van dom, populistisch ‘zero tolerance’ beleid, dat geen problemen oploste, maar ze juist verergerde of veroorzaakte. Een overheid die verkoop van cannabis toestaat, maar teelt en groothandel streng vervolgd stimuleert onveiligheid en criminaliteit. Onze overheid heeft dit decennia lang gedaan. De verantwoordelijkheid voor dit grandioze falen ligt bij de VVD en het CDA, die de afgelopen vijfentwintig jaar onafgebroken de minister van justitie hebben geleverd.’

Too little, too late

Bergman noemt het experiment in dit opzicht terecht ‘too little, too late’. Vooral in het licht van de actuele internationale ontwikkelingen, zoals bij onze Oosterburen: ‘Het is zeker niet ondenkbaar dat in Duitsland eerder gereguleerde cannabis te koop zal zijn dan in Nederland. Nogal lullig. En beschamend… Het probleem zit bij de politici die veel te laat hun achterhaalde standpunten hebben herzien en in actie zijn gekomen. Dat geldt voor cannabis, maar ook voor de Toeslagenaffaire, de klimaatcrisis en andere problemen die zelfs Mark Rutte niet meer weggelachen krijgt. We hebben echte verandering nodig... Als cannabis straks legaal is in Duitsland en in heel Amerika, hoe lang blijven we in Nederland dan nog thuistelers uit hun huis zetten? Gaan de bijna vijfhonderd coffeeshops buiten het wietexperiment dan legaal in Duitsland inkopen, of bestellen in de VS? Of blijft de overheid hen dwingen wiet te kopen in het illegale circuit en hen tegelijk verbieden om die wiet te laten testen op vervuiling, pesticiden en werkzame stoffen? Kortom: hoe lang houden we nog vast aan ons achterhaalde cannabisbeleid? Het kabinet zou het internationale momentum moeten benutten om veel sneller afscheid te nemen van het onnodige en contraproductieve cannabisverbod. Breid het wietexperiment uit en maak het flexibeler. Zet in op volledige regulering en legalisering als beleidsdoel. Regel de thuisteelt op een fatsoenlijke manier en stop direct met uithuiszetting van thuistelers.’

Meer info over het VOC: www.voc-nederland.org 

R
Rob Tuinstra