We zijn met meer dan 1 miljoen blowers!

Rob Tuinstra
25 Oct 2022

Het Trimbos-instituut heeft de jaarlijkse Nationale Drug Monitor gepubliceerd en dat betekent veel interessant cijfermateriaal. Wist je bijvoorbeeld dat er in Nederland 1.1 miljoen blowers zijn. Dat is best een omvangrijke groep, het gaat om zo’n acht procent van de bevolking.


De cijfers zijn verzameld tijdens de jaarlijkse Gezondheidsenquête: een onderzoek dat het CBS uitvoert in samenwerking met het RIVM en het Trimbos-instituut. Hierin wordt onder meer het gebruik van drugs onder volwassenen in Nederland in kaart gebracht en al deze cijfers komen in de Nationale Drug Monitor samen.

Cannabis

We focussen uiteraard op cannabis: ‘In 2021 had 8,0% van de bevolking van 18 jaar en ouder in het afgelopen jaar cannabis gebruikt, dit komt neer op 1,1 miljoen volwassenen. Cannabisgebruik komt vaker voor onder mannen, 18-19-jarigen en twintigers, hoog- en middelbaar opgeleiden en mensen met een westerse of niet-westerse migratie-achtergrond. Het laatste-jaar-gebruik van cannabis in de algemene volwassen bevolking bleef in 2021 op hetzelfde niveau als in 2020, wel is het gebruik tussen 2015 en 2021 toegenomen. Onder 25 tot 29 jarigen lag het laatste-jaar-gebruik van cannabis in 2021 hoger dan in 2020. In de overige leeftijdsgroepen bleef het gebruik ten opzichte van 2020 stabiel.’

‘Typische blowdag’

Bijna een kwart miljoen volwassenen gebruikt (bijna) dagelijks cannabis: ‘In 2021 gebruikte 1,7 procent van de volwassen Nederlanders (bijna) dagelijks cannabis. Dat zijn 240 duizend volwassenen. Dit aantal bleef sinds 2019 op hetzelfde niveau, maar ligt wel hoger dan in de periode 2015-2017. (Bijna) dagelijks cannabisgebruikers roken ook meer joints op een voor hen ‘typische blowdag’. Ruim een op de drie (37,1 procent) rookte drie of meer joints per dag, vergeleken met 5,7 procent van de niet-dagelijkse cannabisgebruikers. Evenals in andere westerse landen is cannabis in Nederland de meest gebruikte illegale drug. Ongeveer een kwart (24,6%) van de bevolking van 18 jaar en ouder had in 2021 ooit in het leven cannabis (hasj of wiet) gebruikt.

Nederwiet: 14.6% THC en iets duurder

Het gemiddelde THC-gehalte van Nederwiet was 14,6% in 2021. Het gemiddelde THC-gehalte steeg aanvankelijk tot en met de meting van 2004, daalde daarna en stabiliseerde zich vervolgens. Geïmporteerde hasj bevatte in 2021 gemiddeld 24,3% THC. Na een stijging tussen 2014 en 2019 is het THC-gehalte in geïmporteerde hasj in 2020 en 2021 niet verder toegenomen. Sinds 2007 is er sprake van een geleidelijke stijging van de prijs voor een gram Nederwiet. In 2021 was de gemiddelde prijs voor een gram 11,70 euro. In 2020 was dat 10,65 euro, in 2019 9,90 euro. De gemiddelde prijs voor een gram geïmporteerde hasj steeg van 9,65 euro in 2020 naar 11,74 euro in 2021. Geen verrassing hier. Alles wordt duurder, dus ook je wiet en hasj. Kunnen we Rutte niet vragen om een blowtoeslag, net zoals de energietoeslag?

R
Rob Tuinstra