Wat betekent zege PVV voor wietexperiment?

Rob Tuinstra
24 Nov 2023

Wat betekent de zege van de PVV bij de verkiezingen voor het wietexperiment? De meningen zijn verdeeld. Het wietexperiment kan niet meer stopgezet, denken velen. Aan de andere kant; de PVV heeft zich altijd een fel tegenstander van het experiment én het gedogen van cannabis getoond.


In het verkiezingsprogramma van de partij van Geert Wilders was er summier aandacht voor cannabis. Het bleef bij: ‘De drugscriminaliteit wordt keihard aangepakt. Zo gaan wij dealers die drugs aan minderjarigen verkopen twee keer zo zwaar straffen. Onder de PVV wordt Nederland weer een land waar de overheid er vooral is voor het slachtoffer en niet voor de dader. Het veiligheidsroer moet om. Wij gaan Nederland terugveroveren op de misdaad, stad voor stad en dorp voor dorp.’ 

‘Steden vol met penetrante stinkende hasj dampen’

In Tweede Kamer debatten is men wat uitgesprokener over het wietexperiment. Op 22 februari van dit jaar zei PVV-Kamerlid Lilian Helder: ‘Laat er geen misverstand over bestaan, mijn fractie is en blijft een fel tegenstander van het hele wietexperiment.’ Helder is overigens inmiddels overgestapt naar de nieuwe partij van Pieter Omtzigt, NSC. Als zij daar ook het drugsbeleid op zich neemt, dan weten we waar we aan toe zijn. Opmerkelijk was verder een opmerking van Geert Wilders zelf tijdens Het Debat van het Zuiden, georganiseerd door regionale omroepen uit Zeeland, Noord-Brabant en Limburg in november. Hij herinnerde zich dat hij een keer een dag bij de politie van Heerlen had doorgebracht. Tijdens die dag had een Duitse toerist aan een agent gevraagd waar de dichtstbijzijnde coffeeshop was. Tot verbijstering en groot misnoegen van Wilders had de agent de Duitse cannabis consument hierbij de weg gewezen. Wilders vond dat onbegrijpelijk en absurd en had liever de Duitser opgesloten. Tot slot een citaat van PVV-er Edgar Mulder tijdens een Kamerdebat in 2019: ‘Vergeet de jaren zestig van bloemenmeisjes, onschuldige hippies en Nederland als progressief gidsland. De harde waarheid bestaat uit rechteloosheid, moorden, steden vol met penetrante stinkende hasjdampen en een sterke verwevenheid van onder- en bovenwereld. En natuurlijk het meest walgelijke: de mocromaffia.’

 

R
Rob Tuinstra