VN Mensenrechtencommissie: Stop War on Drugs

Rob Tuinstra
15 Jul 2022

De Mensenrechtencommissie (OHCHR) van de Verenigde Naties wil een einde aan de War on Drugs en een drugsbeleid dat gestoeld is op mensenrechten. Dat bracht de organisatie naar buiten op 26 juni, de Internationale Dag Tegen Drugs Misbruik en Drugs Smokkel.


De VN wordt nogal eens als een bureaucratische moloch gezien en dat bewijst men ook wel door een ander rapport dat in dezelfde maand naar buiten werd gebracht, waarin een heel andere toon te bespeuren was. Want de UNODC, voluit United Nations Office on Drugs and Crime, meldde in hun jaarlijkse World Drugs Report dat drugs levens kosten en dat jongeren ten onrechte cannabis niet zo heel risicovol vinden, terwijl wiet volgens de VN toch wel 4 x zoveel schadelijker is als 25 jaar geleden.

Ondermijning van mensenrechten

Wat zeggen hun OHCHR mensenrechten collega’s:Gegevens en ervaringen verzameld door VN-experts hebben aangetoond dat de Oorlog tegen Drugs de gezondheid en het sociale welzijn ondermijnt en openbare middelen verspilt, terwijl het er niet in slaagt de vraag naar illegale drugs en de illegale drugsmarkt uit te roeien. Erger nog, deze 'oorlog' heeft in verschillende gevallen narco-economieën op lokaal, nationaal en regionaal niveau veroorzaakt, ten koste van de nationale ontwikkeling. Een dergelijk beleid heeft verstrekkende negatieve gevolgen voor de meest uiteenlopende mensenrechten, waaronder het recht op persoonlijke vrijheid, het vrij zijn van dwangarbeid, mishandeling en marteling, het recht op een eerlijk proces, het recht op gezondheid, met inbegrip van palliatieve behandeling en zorg, recht op behoorlijke huisvesting, vrijwaring van discriminatie, recht op een schone en gezonde omgeving, recht op cultuur en vrijheid van meningsuiting, godsdienst, vergadering en vereniging en het recht op gelijke behandeling voor de wet. De studie vond ook wijdverbreide schendingen van rechten in verband met de handhaving van drugswetten, waaronder onwettige opsluiting, het straffen van kinderen en adolescenten als volwassenen, marteling en mishandeling, gebrek aan garanties voor een eerlijk proces, buitengerechtelijke executies en het misbruik gebruik van de doodstraf.’ Kortom, ondermijning van mensenrechten, om maar eens een modieuze term te gebruiken die te pas en te onpas nu in de Nederlandse discussie valt.

R
Rob Tuinstra