Politie verliest zicht op wietkwekerijen

Rob Tuinstra
29 Apr 2023

In het jaar 2022 zijn weer veel minder hennepkwekerijen ontmanteld dan een jaar daarvoor, van 2285 in 2021 naar 1604 hennepkwekerijen in 2022. De politie krijgt steeds minder kwekers te pakken, zo blijkt uit het rapport Nationaal Overzicht Drugscijfers 2022.


Volgens de politie is de daling te verklaren door een aantal redenen: ‘Een belangrijke factor is dat er binnen de regionale eenheden van de politie weinig capaciteit is voor en een lagere prioriteit wordt toegekend aan het opsporen en ruimen van hennepkwekerijen.’

‘Verhullende methoden’

Verder stelt men: ‘Daarbij komt dat door de inzet van verhullende methoden door de telers, hennepkwekerijen moeilijker te detecteren zijn voor de politie. In 2022 is ook een significante daling van het aantal MMA-meldingen te zien in relatie tot hennepkwekerijen ten opzichte van de voorgaande jaren. Hoewel het aantal geruimde hennepkwekerijen daalt, is er een lichte toename in de gemiddelde capaciteit per kwekerij waargenomen.’

In 2022 werden 681 hennepkwekerijen minder ontdekt dan het jaar ervoor. Dat is een flinke daling van zo’n 30%.  Uit het rapport: ‘In de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant werden relatief gezien de meeste kwekerijen ontmanteld. Daarna volgt Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel) en Limburg. De meeste hennepkwekerijen zijn, net als in voorgaande jaren, ontmanteld in de eenheid Oost-Nederland. In de eenheid Amsterdam is de grootste daling te zien. De eenheid Zeeland-West-Brabant is de enige eenheid waar een stijging van het aantal ontruimde kwekerijen is te zien ten aanzien van 2021. Naast kwekerijen werd er in 2022 tevens een aanzienlijk aantal stekkerijen, drogerijen en growshops ontmanteld. In totaal werden 61 stekkerijen ontruimd waarvan 1/3 zich in de eenheid Oost-Brabant bevond. Daarnaast werden er verdeeld over het land 33 drogerijen ontdekt. Het aantal gesloten growshops staat in 2022 op 8. Hiervan bevonden zich er 5 binnen de eenheid Den Haag.’

R
Rob Tuinstra