Eerste coffeeshop in Hoogeveen steeds dichterbij

Rob Tuinstra
04 Oct 2023

Het ziet er steeds beter uit voor de komst van een eerste coffeeshop in Hoogeveen. Een jaar geleden pleitte een aantal partijen voor de komst van een coffeeshop en hun motie kreeg een ruime meerderheid. Dat krijgt deze week een positief gevolg: de Drentse gemeente gaat de komst van een eerste coffeeshop mogelijk maken en de verwachting is dat de opening nog voor de zomer van 2024 plaats kan vinden.


In de provincie Drenthe hebben Emmen (108.852 inwoners), Assen (69.414), en Meppel (34.761) allemaal een of meerdere coffeeshops binnen hun grenzen. Alleen Hoogeveen (55.857) hield nog vast aan de nuloptie. Daar komt vanaf 2024 dus verandering in.

Van nuloptie naar coffeeshopbeleid

In een brief aan de gemeenteraad schrijft de gemeente Hoogeveen dat er in de toekomst plaats is voor één coffeeshop. Geïnteresseerden kunnen zich gaan aanmelden bij de gemeente die aankondigt een strenge selectie te zullen voeren. De gemeente moet voor de komst van een coffeeshop ook de APV nog wijzigen, dus er moet op ambtelijk gebied nog wel een en ander gebeuren. Maar het ziet er goed uit. De GGD Drenthe, die om advies werd gevraagd, schreef in de rapportage aan de gemeente onder andere: ‘Een coffeeshop heeft als voordeel boven dealen op straat of via internet dat er een duidelijk onderscheid is tussen cannabis en andere drugs (met meer gezondheidsrisico’s). Daarnaast is er een leeftijdsgrens, zijn medewerkers duidelijk herkenbaar en kunnen ze informatie en advies geven over gebruik en risico’s.’ Verder keek de GGD naar de consumptie van cannabis in de provincie. Van de inwoners tussen de 18 en 65 jaar heeft 22% ooit cannabis gebruikt en 2.4% consumeerde cannabis recent, in de laatste vier weken. Voor de Drentse steden zijn de cijfers als volgt: Assen: 27.9/4.2, Emmen: 22.3/1.4, Meppel: 27.2/3.7 en Hoogeveen: 17.4/2.6. Met de komst van de coffeeshop in Hoogeveen neemt het aantal coffeeshops in Nederland hopelijk weer toe. Bij de laatste telling bleken er nog 565 te zijn.

 

 

 

R
Rob Tuinstra