De IRT-affaire op Prime Video: Overheid als drugsimporteur

Rob Tuinstra
27 May 2023

Hoe kon het gebeuren dat de Nederlandse Staat de grootste drugsimporteur werd van de jaren 90? In de vierdelige documentaireserie ‘De IRT Affaire’ neem je een duik in de donkere, undercoverwereld van het Interregionaal Recherche Team (IRT), een specialistisch politieteam dat in 1988 werd opgericht om de georganiseerde misdaad in Nederland te bestrijden. De reeks is op Prime Video te zien.


Het prestigieuze politieteam infiltreerde in het criminele milieu waardoor het steeds verder verzeild raakte in drugshandel. De deltamethode, zoals deze infiltratietechniek wordt genoemd, leidde ertoe dat het politieteam in de jaren 90 zelfs een eigen drugslijn had van Zuid-Amerika naar Nederland. De hoofdpersonen van toen doen op Prime Video hun verhaal over hoe zij in de periode van 1988 tot en met 1993 duizenden kilo’s drugs importeerden om de georganiseerde misdaad te bestrijden. 

Klaas Bruinsma

De onthutsende documentaire start in het Amsterdam van Klaas Bruinsma. Het is chaos in de straten van de hoofdstad in de jaren tachtig. Criminaliteit, openbaar drugsgebruik en ordeverstoring zijn dagelijkse kost. Klaas Bruinsma staat op als grote leider van de onderwereld. Het IRT-team wordt opgericht om deze nieuwe vorm van georganiseerde criminaliteit te bestrijden. Maar nadat Bruinsma in 1991 wordt geliquideerd moet het team op zoek naar een nieuw doelwit. Om relevant te blijven wordt besloten om met hulp van informanten drugs te importeren om zo de onderwereld in kaart te brengen en uiteindelijk de bazen op te pakken. Onder toeziend oog en goedkeuring van de Nederlandse overheid worden containers vol met drugs geïmporteerd. De Delta Methode draait op volle toeren. Maar wie bespeelt nu wie? De overheid de criminelen of de criminelen de overheid? Uiteindelijk wordt het team met verwijten over en weer ontbonden. Om de onderste steen boven te krijgen wordt een parlementaire enquête ingesteld en daar blijkt het allemaal nog veel erger te zijn dan eerder werd gedacht.

 

 

 

R
Rob Tuinstra