Buitenlanders definitief weer welkom in coffeeshops Vlissingen

Rob Tuinstra
22 Dec 2022

Goed nieuws uit Zeeland. Na een succesvol verlopen proef heeft de gemeente Vlissingen besloten dat buitenlanders definitief weer welkom zijn in de lokale coffeeshops. Daarmee is het zogenaamde I-criterium in steeds minder gemeenten van kracht.


De proef om buitenlanders weer toe te staan in de twee lokale coffeeshops begon in de zomer van 2021. Men wilde onderzoeken of hiermee de straathandel zou afnemen. Al in april dit jaar werd duidelijk dat de proef succesvol verliep. Bewoners en winkeliers in de binnenstad lieten toen al weten dat er veel minder overlast door straathandel was: ‘Het is echt beter geworden. Ik zie minder straathandel en minder mensen hier rondhangen.’

‘Overlast aanzienlijk afgenomen’

B & W Vlissingen kwam deze week tot diezelfde conclusie: ‘Op grond van de uitkomsten van de eindmeting kan worden geconstateerd dat de overlast rondom de coffeeshops aanzienlijk is afgenomen. Dit komt door het loslaten van het I(ingezetenen)-criterium. Het college van B&W wil daarom niet meer handhaven op het I-criterium. De coffeeshophouder hoeft in de nieuwe situatie dan niet meer vast te stellen dat degene die hij toegang verleent tot de coffeeshop en degene aan wie hij verkoopt, inderdaad ingezetene van Nederland is. Er moet dan ook een nieuwe vergunning worden verleend aan de coffeeshophouders en de gemeente moet haar beleid op basis van de Opiumwet aanpassen. Gedurende de aanvraag- en beoordelingsperiode van de aanvraag voor de nieuwe exploitatievergunning loopt het huidige regime door, waarbij niet wordt gehandhaafd op het I-criterium.’

Er worden wel enige voorwaarden gesteld. Zo moeten beide coffeeshops ook in de toekomst mogelijke overlast tegengaan door inzet van eigen beveiligers op straat. B & W: ‘De beveiliger is gastheer voor de buurt en spreekt overlastgevers aan.’ Ook blijft een aantal korte termijn parkeerplaatsen bestaan en zal de situatie rond de shops blijvend gemonitord worden door de politie. Formeel moet de gemeenteraad het besluit nog goedkeuren, maar de algemene verwachting is dat dit zal gebeuren. Nu ook Vlissingen afscheid van het I-criterium heeft genomen, blijven er steeds minder gemeenten over die het in 2013 ingevoerde buitenlanderverbod nog handhaven. Dit gebeurt nog in de twee andere Zeeuwse gemeenten met coffeeshops (Goes en Terneuzen) en Maastricht, Breda, Dordrecht, Lelystad en Sittard-Geleen. Eerder dit jaar wilde burgemeester Femke Halsema het I-criterium in Amsterdam invoeren, maar de gemeenteraad maakte korte metten met dit onzinnige plan.

 

 

 

R
Rob Tuinstra