Biden: ‘Niemand in de cel voor gebruik of bezit van cannabis’

Rob Tuinstra
11 Mar 2024

Tijdens de jaarlijkse State of the Union van de Amerikaanse president Joe Biden sprak voor het eerst in de historie van deze presidentiële troonrede een POTUS over cannabis. Biden: ‘Niemand zou vast moeten zitten voor het gebruik of het bezit van cannabis’.


Biden zei verder: ‘Ik heb mijn kabinet eerder al opdracht gegeven om de federale classificatie van cannabis te herzien en duizenden veroordelingen wegens louter bezit te schrappen, omdat niemand gevangen mag zijn vanwege het louter gebruik of bezit ervan.’ Eerder ondertekende Biden al een wet waarmee 6500 gevangenen die waren veroordeeld voor het bezit van cannabis werden vrijgelaten.

Ministerie van Volksgezondheid steunt re-classificering van cannabis, wachten is op DEA-goedkeuring

Eerlijk gezegd is Biden’s trackrecord op het gebied van cannabis verder nogal mager. Er werd meer verwacht. Terwijl een meerderheid van 70% van de Amerikaanse bevolking voorstander is van legalisering van cannabis, blijft de Democraat op het gebied van cannabis vooral de conservatief die hij altijd is geweest. ‘Actions speak louder than words’, zou je deze 46e President Of The United States willen toeroepen. Want hoe staat het nu met die langverwachte federale legalisering van cannabis in de VS? Dat schiet nog niet echt op en als er sprake is van vooruitgang dan is dat in het tempo van een naaktslak. In Washington roepen politici van zowel de Democratische als de Republikeinse Partij dat ze zo’n initiatief wel ondersteunen, maar het blijft voorlopig bij woorden alleen.

Wel is er nu een aarzelende start gemaakt met een re-classificering van cannabis. Al in 2022 heeft Biden het ministerie van Volksgezondheid opdracht gegeven om te onderzoeken of cannabis kan worden verplaatst van Schedule I naar Schedule III. Dan haal je cannabis uit de zwaarste categorie drugs waarop de meest strenge straffen staan en maak je het federaal gemakkelijker om cannabis voor medische of wetenschappelijke doelen te gebruiken. In augustus kwam de betreffende commissie van volksgezondheid al tot een positief advies.  Maar die aanbeveling moet nog worden beoordeeld door de DEA (Drug Enforcement Administration). En het is afwachten of deze hardliners dit onderschrijven. Hoe dan ook, cannabis zal dit verkiezingsjaar (5 november zijn de verkiezingen tussen Biden en Trump) nog wel vaker ter sprake komen.

R
Rob Tuinstra