“Administratieplicht voor coffeeshop? So what!”

Column Wil Oomen

Kunnen de administratieve verplichtingen leiden tot problemen met de belastingdienst, of niet?

Het antwoord is zonder meer, JA! Een coffeeshop heeft zware administratieve verplichtingen en dat komt door de achterdeur. Een coffeeshophouder zal geen inkoopfacturen van de softdrugs ontvangen en dat betekent extra zware administratieve verplichtingen. De Hoge Raad heeft dat uitgemaakt.

De inkopen dienen in detail geadministreerd te worden en de voorraden dienen dagelijks bijgehouden en bewaard te worden, ook in detail. In detail betekent niet alleen de geldwaarde, maar ook de soort in hoeveelheden en geldwaarde. De inkoop-, de voorraad- en kasadministratie dienen op elkaar aan te sluiten en jaarlijks moet een goederenbeweging opgezet kunnen worden, met geen noemenswaardige verschillen. Dat is voor veel coffeeshophouders een moeilijke en soms wel onmogelijke opgave.

Casus

Coffeeshops worden veelvuldig onderzocht door de belastingdienst. Die onderzoeken zijn dan omvangrijk en in bijna alle gevallen oordeelt de belastingdienst dat de administratie niet conform de wettelijke verplichtingen is. Het gaat dan veelal om de voorraad, de inkoop en de omzetregistratie van de softdrugs. Omdat de gemeente zware eisen stelt aan de vergunning, o.a. geen grotere voorraad dan 500 gram en geen verkopen groter dan 5 gram, leidt dit vaak tot problemen, zowel voor de belastingdienst als voor de gemeente. Het gevolg: grote belastingaanslagen en intrekking van de vergunning. Dit is wel het laatste wat een coffeeshophouder wil meemaken. Wij hebben al tientallen van dit soort problemen behandeld en telkens leidt dit tot veel problemen. Uiteindelijk kunnen de problemen opgelost worden, maar in veel gevallen wint de belastingdienst de procedure voor de rechtbank en krijgt de gemeente via Bureau Bibob een advies de vergunning in te trekken. Dit is het laatste dat een coffee-shophouder wil.

“Administratieplicht voor coffeeshop? So what!”

Hoe hiermee om te gaan?

Laat door een deskundig bureau uw administratie beoordelen. Dit kan vaak via een quick scan en dat is niet erg duur. Vervolgens kunnen de problemen aangepakt worden en kunnen problemen met de belastingdienst voorkomen of opgelost worden. Een andere oplossing is een deskundig administratiekantoor in te schakelen om uw administratie en belastingaangiften te verrichten. Het is dus verstandig als een coffeeshophouder aandacht besteedt aan de administratieve verplichtingen omdat dit enorme gevolgen kan hebben voor de belastingaanslagen, maar wat nog belangrijker is, ook voor de vergunning en gedoogverklaring. Een mindere administratieve organisatie leidt veelal tot enorme belastingaanslagen en intrekking van de vergunning en de gedoogverklaring

Conclusie

Weten is één, bewijzen is twee. Een belastingdienstinspecteur en ook een rechter zijn niet eenvoudig te overtuigen, maar het is het soms waard om een procedure te starten in dit soort situaties, omdat een belastingplichtige nu eenmaal fiscale verplichtingen heeft. Het voorkomen van procedures is nog beter, maar dan is het verstandig te zorgen dat uw administratie fiscus-proof is.

Oomen fiscaal onderzoek en advies. 
Mr. Wil Oomen

Oomen Administratiekantoor
Ing. Ruud Oomen LLB

www.oomenfiscaalonderzoek.nl
www.oomenadministratiekantoor.nl

Recente berichten

Over Soft Secrets

Soft Secrets is internationaal de toonaangevende bron voor cannabisteelt, legalisatie, cultuur en entertainment. Ons doel is om mensen met dezelfde interesses te verbinden via relevante en actuele informatie zoals gezondheid, levensstijl en zakelijke kansen rondom de cannabiscultuur.

HEB JE HULP NODIG BIJ EEN DRUGSGERELATEERD PROBLEEM? NEEM ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET JE LOKALE HULPLIJN. IN GEVAL VAN ONMIDDELLIJKE LEVENSBEDREIGENDE OMSTANDIGHEDEN, BEL NU 112!

Reageer op dit bericht