Právní status CBD v Evropě

MichalS
24 Jul 2023

Pokud sledujete politické dění ohledně konopí, určitě jste zaznamenali snahu zařadit CBD na seznam zakázaných látek (spolu s HHC či kratomem). To by pro rozkvetlý CBD trh byl samozřejmě obrovský problém. Vláda od toho nakonec ustoupila a připravuje se nová, komplexní legislativa. Jak je to s legalitou CBD v jednotlivých evropských zemích?


Většina zemí EU povoluje legální prodej a volnou konzumaci produktů s CBD za předpokladu, že výrobky neobsahují více než 0,3 % THC. Dříve byla tato hranice 0,2 %, ale nařízení (na úrovni EU) bylo revidováno a většina členských států se jím řídila. Ale pozor – některé země, jako například Francie, Švédsko, Norsko a Velká Británie nepovolují prodej žádného CBD výrobku, který obsahuje byť stopové množství THC!

Není sporu o tom, že obliba CBD v posledních letech ovládla celý svět a Evropa není výjimkou. Velká Británie nejlukrativnějším trhem s CBD v Evropě s odhadovanou hodnotou 951 milionů Eur. Německo, největší ekonomika EU, má druhý největší trh v hodnotě 385 milionů Eur. Nejde tedy o žádnou okrajovou záležitost.

Legálnost CBD je rozmanitá

Je zřejmé, že na otázku legálnosti CBD v Evropě neexistuje krátká a definitivní odpověď. Každá země má své vlastní předpisy týkající se tohoto léčebného kanabinoidu a způsobu jeho používání a prodeje jakožto medicíny, kosmetiky a potravin.

Z historického hlediska je obecný přístup v Evropě ke konopí mnohem uvolněnější než na většině jiných míst světa. Příkladem může být Nizozemsko, které již po desetiletí uplatňuje politiku tolerance k rekreačnímu užívání marihuany. Dalšími příklady jsou Portugalsko a Česko, kde bylo konopí dekriminalizováno již před pár lety.

Právě díky tomuto uvolněnějšímu postoji k látkám se CBD podařilo prosadit v širší evropské komunitě, což nakonec vyústilo v brzkou legalizaci CBD a konopí na celém kontinentu.

Právní status CBD v jednotlivých zemích

Pojďme si teď stručně projít některé evropské země a jejich zákony týkající se CBD a konopí.

Mezi země, kde jsou produkty CBD legální, se stanoveným limitem procenta THC (obvykle ne více než 0,3 %), patří:

 • Bulharsko
 • Česko
 • Dánsko
 • Chorvatsko
 • Island
 • Kypr
 • Litva
 • Lotyšsko
 • Lichtenštejnsko
 • Maďarsko
 • Německo
 • Polsko
 • Rakousko
 • Rumunsko
 • Řecko
 • Slovinsko
 • Španělsko

A pak jsou země, které mají legislativu více specifickou:

Spojené království
Je největším trhem s CBD v Evropě i mimo ni. Obsah THC v jakémkoli produktu CBD však musí být nulový. Terapeutické užívání léčebného konopí je sice legální, ale objevuje se kritika, že je těžké získat předepsané léčebné konopí.

Nizozemí
Nizozemci se k užívání konopí vždy stavěli liberálně. Rekreační užívání je dekriminalizováno a prodej i užívání jsou široce tolerovány. Země je světově proslulá svými coffeeshopy. Podle nizozemských zákonů je CBD legální a výrobky mohou obsahovat méně než 0,5 % THC, což je nadprůměrné z pohledu Evropy.

Itálie
CBD je v Itálii zcela legální a podobně jako v Nizozemsku je limit pro přítomnost THC o něco vyšší. Výrobky mohou obsahovat až 0,6 % THC v jakémkoli bodě výroby.

Portugalsko
V roce 2018 Portugalsko změnilo status lékařské marihuany, takže je nyní legální. To také znamená, že CBD olej a podobné produkty jsou legální na lékařský předpis, pokud obsahují THC. Pokud CBD produkt obsahuje povolený limit THC (do 0,2 %), můžete si jej volně zakoupit jak online, tak osobně.

Švýcarsko
Švýcarský zákon má nižší limit pro přítomnost THC v produktech CBD. Položky CBD nesmí obsahovat více než 1 % THC. Země v blízké budoucnosti zvažuje úplnou reformu konopí, přičemž pilotní programy už byly zahájeny. 

Švédsko, Francie
Podobně jako ve Spojeném království i v těchto dvou zemích platí, že výrobky CBD nesmí obsahovat žádné stopové množství THC!

Nakonec tu máme i první vlaštovky, tedy evropské země, kde už je konopí plně legální a regulované i pro rekreační užívání: Lucembursko a Malta.

 

M
MichalS