Švýcarsko spouští zkušební prodej marihuany

MichalS
05 Feb 2023

Švýcarsko povolilo legální prodej konopí pro rekreační účely, ale zatím se jedná o pilotní projekt ve městě Basilej. Cílem programu je porozumět regulačním mechanismům, jako je kontrolovaný prodej v lékárnách a využít tyto poznatky k přípravě budoucí legislativy.


Do programu spuštěném 30. ledna bylo přijato téměř 400 plnoletých zájemců. Všichni z nich jsou obyvatelé Basileje, kteří již konopí konzumují. Trávu si mohou zakoupit v několika lékárnách, včetně míst na basilejské univerzitě a městské univerzitní psychiatrické klinice. Dodávkou konopí pro maloobchodní prodej byla pověřena švýcarská společnost Pure Production.

Pilotní program bude trvat dva a půl roku. V rámci programu budou vládní regulační orgány účastníky přísně monitorovat. Ti, kteří si mohou trávu koupit, ji nesmějí sdílet s nikým mimo program. S každým bude také pravidelně veden rozhovor o jeho konzumačním návyku a vlivu konopí na jeho fyzickou a duševní pohodu. Údaje získané z programu v podstatě určí, jakou legislativu týkající se konopí Švýcarsko v budoucnu zavede.

Projekt podporuje švýcarská společnost Vigia AG, která poskytuje software pro sledování a dohledávání konopí nazvaný Cannabis Dispensary System. Systém byl vyvinut ve spolupráci se švýcarským Federálním úřadem pro veřejné zdraví (FOPH) a jeho účelem je dokumentovat výdej konopných produktů. Software umožňuje "transparentně sledovat konopné zboží a dává základ pro vědecký výzkum", uvedla společnost v tiskové zprávě.

"Nacházíme se v rozvíjejícím se odvětví, kde se v současné době diskutuje o různých cestách k legalizaci. Díky strukturovanému procesu legalizace, maximální shodě a transparentnosti jde Švýcarsko příkladem. Díky našemu stávajícímu softwaru Cannavigia a systému Cannabis Dispensary System poskytujeme různým zúčastněným stranám potřebné nástroje pro sledování a dokumentaci každého kroku v dodavatelském řetězci," dodává se v prohlášení společnosti.

Software bude evidovat všechny účastníky studie a výdejnám umožní sledovat prodeje a jednotlivá množství vydaná účastníkům. Aby byla zajištěna ochrana údajů, jsou všechny informace o účastnících shromažďovány pod pseudonymy.

Studie Weed Care je důležitým krokem k zavedení regulace, která by kontrolovala konzumaci konopí dospělými ve Švýcarsku. Předpokládá se, že legální konopí dosáhne hodnoty přes 1 miliardu dolarů a může v alpské zemi vytvořit více než 4 000 pracovních míst.

V loňském roce, v roce 2022, švýcarské úřady rovněž inovovaly zákon o léčebném konopí v zemi. Podle nové legislativy mohou pacienti s léčebným konopím volně získávat recepty na konopné léky od svého praktického lékaře. Pro léčebné použití jsou povoleny pouze produkty CBD s obsahem THC nižším než 1 %. Ve Švýcarsku probíhá několik dalších studií zaměřených na konopí, včetně speciálních projektů, jejichž cílem je zjistit účinnost léčebného konopí.

Tak jsme zvědaví, jak to dopadne!

M
MichalS