Nizozemský konopný experiment

MichalS
04 Mar 2023

Nizozemsko plánuje do konce letošního roku spustit pilotní program pro experimentální legální prodej konopí. Ačkoli je tato země díky své tolerantní politice vůči takzvaným "měkkým drogám" známá jako evropský ráj pro uživatele konopí, pěstování konopí je v Nizozemsku stále nelegální. Pilotní program, jehož zahájení se očekává do konce letošního roku, by však mohl vydláždit cestu k plně legálnímu prodeji konopí.


Přestože si trávu můžete volně koupit v kavárnách po celém Nizozemsku, podle platných zákonů není výroba a distribuce konopí v zemi povolena. Úřady však v průběhu let praktikovaly politiku "tolerance", pokud jde o konopí – zkrátka mlčky přihlížely prodeji marihuany a dalších produktů s obsahem THC, které probíhají ve specializovaných kavárnách – coffee shopech.

 

Dny politiky "tolerance" jsou nyní každopádně sečteny. Většina lidí v Nizozemsku se domnívá, že starý přístup k regulaci konopí již tak dobře nefunguje a že země musí pokročit s novými zákony týkajícími se měkkých drog, tedy i konopí. Proto se před několika lety objevil projekt zvaný Wietexperiment – "konopný experiment". Návrh, v němž chce vláda a další zúčastněné strany prozkoumat, co by se stalo, kdyby se pěstování konopí pro rekreační účely stalo legálním. Může být kontrolované konopí legálně dodáváno do existujících kaváren? Jaké by to mělo dopady, pokud jde o kriminalitu nebo veřejné zdraví a bezpečnost? Holanďané si zkrátka chtějí legalizaci vyzkoušet nanečisto.

Porodní bolesti a experiment v rámci experimentu

Podle pravidel Wietexperimentu by se marihuana mohla prodávat pouze v zúčastněných obcích a konopí vypěstované pro účely experimentu musí být kontrolováno, aby neskončilo na černém trhu. Vláda a další účastníci experimentu museli vyřešit nejrůznější překážky – zajištění dobře fungujícího systému sledování a dohledávání, zajištění bezpečných míst pro pěstování, testování, skladování, nakládání s odpady, nejrůznějších povolení vyžadovaných obcemi, financování pro pěstitele atd.

Stanovení nových pravidel a protokolů pro všechny složky legálního pěstování zpozdilo zahájení experimentu, který byl původně ohlášen v roce 2017. Zpoždění způsobilo také pokles celkové podpory iniciativy experimentu.

Přesto se v posledních několika měsících udály některé významné události týkající se legalizace. Starostové měst Breda a Tilburg vystoupili s návrhem na realizaci "počáteční fáze" experimentu s konopím. Záměrem, který je koncipován jako "experiment v rámci experimentu", je vyzkoušet systém v menším měřítku, než bude postupně rozšířen na další zúčastněné obce a města.

V rámci pilotního programu byli vybráni tři pěstitelé konopí, kteří budou po dobu až šesti měsíců dodávat legální konopí do kaváren v Tilburgu a Bredě. Každá kavárna bude moci mít na skladě maximálně 500 gramů legálně vypěstovaného konopí. Kavárny však budou moci kromě oficiálních legálních pěstitelů nakupovat konopí také od svých předchozích nelegálních dodavatelů.

M
MichalS