New York povoluje léčebné konopí pro potvrzené pacienty

Soft Secrets
16 Oct 2017

Zdravotní ústav v New Yorku vydal na začátku tohoto měsíce nové pokyny pro státní lékařský program pro konopí. Od 5. října jsou zaměstnanci pracující ve zdravotnických zařízeních v New Yorku chráněni před nespravedlivým uvězněním nebo stíháním za obstarání léčebné marihuany pro své pacienty. Zpráva je uvedena na internetové stránce státu.

Podle oddílu 1004.23 „osoby určené k péči, včetně zaměstnanců zařízení registrovaných jako určení opatrovatelé a jednající v rámci svého pracovního poměru, nebudou žádným způsobem stíháni, zatýkáni nebo sankcionováni, ani jim nebude odepřeno žádné právo ani výsady.“ Pro pečovatele o pacienty, kteří pobývají v mnoha nemocnicích, pečovatelských domovech a hospicových zařízeních v New Yorku, budou možnosti administrace léčebného konopí do značné míry záviset na typu instituce a na jejích interních provozních předpisech. Nabízené řešení by mělo být jen dočasným pro zlepšení stavu mnoha trpících pacientů. Podle Times Union budou dočasné předpisy platit také pro „domovy pro dospělé, komunitní rezidence duševního zdraví, zařízení pro duševní zdraví a zařízení pro péči o děti a mládež“. Nejnovější regulace v New Yorku bude 45 dní otevřena pro podávání veřejných připomínek, a teprve poté bude považována za trvale platná. Nařízení platí pro léčebný konopný program v New Yorku, není dovoleno kouření a zakázány zákonem jsou také potraviny. New York se tak zařazuje do stále rostoucí skupiny států USA, kde je konopí a marihuana do nějaké míry legální. Určitě nejsem jediný, kdo sní o tom, že se k těmto státům zařadí i Česká republika a další evropské státy. Sama ta změna ale nepřijde a bojovat za ni nebude chtít nikdo jiný, než my sami.
S
Soft Secrets