CBD jako velmi účinné antipsychotikum

Soft Secrets
14 Nov 2023

Původně se experti domnívali, že existuje reálné spojení mezi užíváním konopí a rozvojem schizofrenie. Dnes ale výzkum tento předpoklad výrazně překonává, ikdyž ve společnosti názor stále přetvává. Během desetiletí výzkumu užívání konopí a jeho spojení s rozvojem schizofrenie se přímá souvislost neprokázala. V tomto článku si vše dáme do souvislosti, včetně psychózy a působení CBD.


Schizofrenie – vzácné, ale závažné duševní onemocnění, narušuje způsob myšlení, rozhodování, zvládání emocí a interakci s realitou. Neexistuje jediná příčina tohoto onemocnění - jedná se o komplikovanou chorobu, která zahrnuje mnoho faktorů. Svou roli hraje i genetika. Problémy s klíčovými chemickými látkami v mozku mohou zvýšit pravděpodobnost onemocnění. Vědci také pokračují ve studiu role užívání drog - včetně marihuany - při schizofrenii.

Kouření trávy (či jiné užívání kanabinoidů) toto duševní onemocnění jednoduše nezpůsobuje – jinými slovy mezi nimi není známa žádná příčinná souvislost. Existují spojení, která stojí za zvážení, a to je možná důvod, proč mezi lidmi stále panují nejasnosti. Až u 42 % lidí se schizofrenií bylo také diagnostikováno užívání konopí. Pokud znáte někoho se schizofrenií, existuje velká šance, že mají s konopí bohaté zkušenosti. Ale příčinné souvislosti a korelace nejsou stejné. Vědci se nyní domnívají, že stejná neurologická dysfunkce stojí jak za rozvojem schizofrenie, tak za zneužíváním konopí.

Psychóza jako příznak

Marihuana a schizofrenie přitom mají společnou jednu věc - psychózu. Nejedná se o duševní chorobu - spíše o její příznak. Při psychóze jsou vaše myšlenky narušeny takovým způsobem, že je pro vás těžké rozlišit, co je skutečné a co ne. Můžete vidět nebo slyšet věci, které neexistují, nebo můžete mít podivné myšlenky, které nechtějí zmizet. Psychóza je zkrátka příznakem schizofrenie.

Souvislost mezi marihuanou a psychózou přesahuje rámec krátkodobého opojení. Pokud již schizofrenií trpíte a užíváte tuto drogu, mohou se vaše příznaky zhoršit. Můžete mít více psychotických epizod a strávit více času v nemocnici.

Vědci také zjistili, že pokud jste nositeli určitých typů specifických genů, které ovlivňují chemii mozku, může užívání marihuany zvýšit pravděpodobnost, že budete mít schizofrenii. Jeden z těchto genů se nazývá AKT1. Další se nazývá COMT.

Konopí může také způsobit, že příznaky schizofrenie začnou dříve v životě. Obvykle se příznaky této poruchy projevují u mužů v období od pozdního dospívání do začátku 20. roku života a u žen v období od konce 20. do začátku 30. roku života. Užívání marihuany může způsobit, že se příznaky projeví až o 3 roky dříve.

Rozdíl může být i ve věku, kdy začnete marihuanu užívat. Dřívější užívání, zejména v období dospívání, může znamenat větší pravděpodobnost výskytu schizofrenie, možná proto, že mozek se v tomto období stále vyvíjí.

Přečtěte si také: Spojení mezi užíváním marihuany a psychickými onemocněními

CBD jako antipsychotikum

Jeden z nejzajímavějších článků „Kanabidiol zvyšuje anandamidovou signalizaci a zmírňuje psychotické symptomy schizofrenie“, zveřejněný v publikaci Translational Psychiatry, došel k závěru, že CBD může představovat „zcela nový mechanismus v léčbě schizofrenie“. 2. fáze studie byla kontrolovaná a dvojitě zaslepená.

Čtyřicet dva „schizofrenních pacientů s akutním záchvatem“ bylo náhodně přiřazeno na třítýdenní léčbu s využitím CBD nebo standardní antipsychotické medikace (amisulprid). V postupných krocích pacienti dostávali až 800 mg CBD denně, a to ve čtyřech menších dávkách. Výzkumníci zjistili, že „jak léčba kanabidiolem tak amisulpridem přinesly významné klinické zlepšení“. V těchto údajích nebyly mezi těmito dvěma léky žádné významné rozdíly.

Autoři studie uvádějí: „Tyto výsledky naznačují, že kanabidiol je stejně účinný při zlepšování psychotických symptomů jako standardní antipsychotický amisulprid“. Výsledky v této 2. fázi klinické studie jsou pozoruhodné a ve výzkumném procesu jsou mnohem dále než jiné oblasti medicíny využívající konopí. Tato studie přináší pro budoucnost léčby schizofrenie a pro výzkum konopí jako celku vzrušující poznatky. Studii částečně financoval Národní institut pro zneužívání drog, což je federální agentura, která je známá svým postojem proti konopí. Využívají malou část svého rozpočtu i na otázky „pozitivního využití nelegálních látek“. Tato 2. fáze studie je tedy vzácnou výjimkou.

Endokanabinoidní systém je v terapeutickém výzkumu stále více považován za důležitou vstupní bránu. Mnoho kanabinoidů získaných z konopí by v budoucnu mohlo hrát zásadní roli v léčbě některých duševních onemocnění. Při pohledu na všechny současné kanabinoidy z nich má využití CBD tu nejslibnější budoucnost.

Na rozdíl od THC, které má jak „dobré“, tak „špatné“ účinky, je CBD výjimečně dobře snášeno, a to i ve srovnání s konvenčními antipsychotiky. V blízké budoucnosti budou nejen američtí psychiatři moci využívat vysokého potenciálu CBD v holistickém přístupu k duševním onemocněním. Jak vidíte, dříve betonově pevné základy tvrzení odpůrců legalizace marihuany se pomalu rozpadají a čím víc studií účinků konopí proběhne, tím více budou jejich argumenty bezzubé. Věřím, že tuto situaci konečně pochopí i lidé v čele nejen našeho, ale i mnoha dalších států. 

Autor: Jindřich Krása (upraveno 2023)

S
Soft Secrets