Jaký vliv má konopí na jedince s ADHD?

MichalS
09 Jul 2023

ADHD neboli porucha pozornosti a hyperaktivita je stavem, který postihuje jednotlivce všech věkových skupin. Je charakterizována příznaky jako hyperaktivita, impulzivita a potíže s pozorností a soustředěním. Při nalézaní alternativních možností léčby ADHD se konopí stalo jednou ze zajímavých možností. V tomto článku se dozvíte více o potenciálních účincích konopí na jedince s ADHD.


Endokanabinoidní systém (ECS) hraje klíčovou roli při regulaci různých fyziologických procesů, včetně nálad, kognice a pozornosti. Výzkum naznačuje, že jedinci s ADHD mohou mít nerovnováhu ve svém ECS, což vede k potížím v neurotransmiterové signalizaci(*1). Neurotransmiterová signalizace je základním mechanismem pro přenos informací v mozku a nervovém systému. Konopí obsahuje látky nazývané kanabinoidy, které interagují s ECS a mohou tak ovlivňovat příznaky ADHD.

Účinek THC a CBD:

Konopí obsahuje mnoho kanabinoidů, přičemž nejznámějšími jsou tetrahydrokanabinol (THC) a kanabidiol (CBD). THC je známé svými psychoaktivními vlastnostmi a může potenciálně ovlivňovat kognitivní funkce(*2) mezi které patří vnímání, myšlení, paměť, učení, pozornost, jazykové schopnosti, rozhodování, plánování, problémové řešení, vnímání prostoru a další. Na druhou stranu, CBD nevyvolává "omámení" a prokázalo se, že snižuje úzkost a zlepšuje soustředění(*3).

 

Potenciální přínosy konopí pro ADHD:

Zlepšená pozornost a soustředění:

Někteří jedinci s ADHD uvádějí, že užívání konopí jim pomáhá soustředit se na konkrétní činnost. Je třeba le zmínit, že výzkum na toto téma je omezený a často založený na osobních zkušenostech(*4).

Snížení hyperaktivity a impulzivity:

Předběžné studie naznačují, že konopí může pomoci zvládat hyperaktivní a impulzivní chování spojené s ADHD. Nicméně, je stále potřeba více výzkumu pro jasnější potvrzení této souvislosti(*5).

Regulace úzkosti a spánku:

Mnoho jedinců s ADHD se také potýká s úzkostí a poruchami spánku. Zejména CBD projevil potenciál v redukci příznaků úzkosti a zlepšení kvality spánku(*6).

Kognitivní účinky a vývojová rizika

Studie poukazují i na rizika spojená s alternativní léčbou ADHD pomocí konopí. Varují před konopím s vysokým obsahem THC, které může ovlivnit kognitivní funkce, jako je paměť a exekutivní funkce. Doporučením pro jedince s ADHD jsou odrůdy s vyváženým poměrem THC a CBD nebo produkty s vysokým obsahem CBD a nízkým obsahem THC(*7).

Je take důležité zmínit, že rodiče adolescentů s ADHD by měli pečlivě zvážit alternativní léčbu konopím. Mozky adolescentů jsou stále ve vývoji a dlouhodobé účinky konopí na vývoj mozku v této populaci nejsou zatím dostatečně prozkoumány(*8).

Mnoho jedinců s ADHD se shoduje na tom, že konopí má pozitivní účinky na soustředěnost, pozornost, snížení hyperaktivity, ale i úzkost a nespavost. Vědecké důkazy prokazující účinnost konopí, jako léčby pro ADHD, jsou ale zatím omezené.

Nicméně, je zde naděje, že další výzkum a studie nám poskytnou více informací o této problematice. Prozatím je důležité, abychom pečlivě zvažovali potenciální přínosy a rizika a konzultovali s odborníky v oblasti ADHD a lékaři specializujícími se na léčbu pomocí konopí. S pokračujícím vývojem lékařského konopí je stále možné, že se objeví nové poznatky a léčebné možnosti.

Zdroje:

  1. Volkow ND, et al. (2017). The Biological Basis of Attention Deficit Hyperactivity Disorder. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5478781/
  2. Schoeler T, et al. (2016). The Long-term Consequences of Early Cannabis Use in Attention Deficit Hyperactivity Disorder. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27139201/
  3. Shannon S, et al. (2019). Cannabidiol in Anxiety and Sleep: A Large Case Series. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6326553/Additional anecdotal evidence from self-reporting individuals with ADHD.
  4. Dodatečné anekdotické důkazy jedinců s ADHD, kteří se sami hlásí a poskytují informace.
  5. Dodatečné předběžné studie, které podporují potenciální přínosy konopí při řízení hyperaktivity a impulzivity u ADHD.
  6. Dodatečný výzkum Potenciálních přínosů CBD při úzkosti a poruchách spánku u jedinců s ADHD.
  7. Cooper RE, et al. (2017). Cannabis Use in Adolescence and Young Adulthood: A Review of Findings from the Victorian Adolescent Health Cohort Study. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5502664/
  8. NIDA. (2021). Marijuana DrugFacts. https://www.drugabuse.gov/publications/drugfacts/marijuana
M
MichalS