FDA: marihuana kwalifikuje się do przeklasyfikowania

Luke.Konopiacki
24 Jan 2024

Ogłoszono szczegóły federalnego przeglądu marihuany, w którym po raz pierwszy oficjalnie potwierdzono jej właściwości terapeutyczne. Rząd federalny określił trzy kluczowe kryteria, które wpłyną na ewentualną zmianę statusu marihuany zgodnie z ustawą o substancjach kontrolowanych (CSA).


Ogłoszono szczegóły federalnego przeglądu marihuany, w którym po raz pierwszy oficjalnie potwierdzono jej właściwości terapeutyczne. Rząd federalny określił trzy kluczowe kryteria, które wpłyną na ewentualną zmianę statusu marihuany zgodnie z ustawą o substancjach kontrolowanych (CSA).

Opublikowany w minionym tygodniu dokument zawiera wyjątkowo istotne informacje dotyczące klasyfikacji marihuany w ramach federalnego prawa narkotykowego. 252-stronicowy raport Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS) stanowi pierwsze oficjalne potwierdzenie, że władze ds. zdrowia zarekomendowały Agencji ds. Walki z Narkotykami (DEA) przeniesienie marihuany do mniej rygorystycznego Wykazu III CSA.

W trakcie przeglądu, naukowcy z amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków jednoznacznie stwierdzili, że istnieją uzasadnione dowody na terapeutyczne zastosowania konopi indyjskich. Badacze przeanalizowali kryteria niezbędne do dokonania zmiany w klasyfikacji marihuany. Warto podkreślić, że zeszłego lata HHS zalecił przeniesienie marihuany z Wykazu III, co potencjalnie oznacza ostateczne usunięcie jej z listy narkotyków Wykazu I. Przypomnijmy, że pięć dekad temu znajdowała się obok substancji takich jak heroina, LSD i MDMA.

252-stronicowa recenzja szczegółowo omawia proponowaną zmianę klasyfikacji marihuany w ramach Wykazu III do CSA. Dokument sugeruje, że marihuana powinna być sklasyfikowana jako narkotyk o umiarkowanym lub niskim potencjale uzależnienia fizycznego i psychicznego. Zgodnie z treścią recenzji, Narodowy Instytut ds. Narkotyków popiera tę propozycję, co, gdyby została zaakceptowana, umieściłoby marihuanę w kategorii obok innych substancji z Wykazu III, takich jak Tylenol z kodeiną i ketamina.

Badacze Agencji ds. Żywności i Leków (FDA) wskazują, że istnieją wiarygodne dowody naukowe potwierdzające medyczne zastosowanie marihuany w co najmniej jednym ze wskazań, w przypadku którego istnieje obecnie szerokie doświadczenie w Stanach Zjednoczonych. To odkrycie rzuca nowe światło na korzyści terapeutyczne konopi indyjskich, co może znacząco wpłynąć na dalsze regulacje dotyczące używania marihuany w medycynie.

Zastępca dyrektora NORML Paul Armentano, podkreślił wagę publicznego uznania terapeutycznych właściwości marihuany przez agencje zdrowia.

„Ważne jest, aby te agencje zdrowia po raz pierwszy publicznie przyznały to, co wielu pacjentów i zwolenników wiedziało od dziesięcioleci, że konopie indyjskie są bezpiecznym i skutecznym środkiem terapeutycznym dla dziesiątek milionów Amerykanów”.

Kryteria uzasadniające reklasyfikację marihuany

Marihuana spełnia trzy kluczowe kryteria, które uzasadniają jej ewentualną reklasyfikację zgodnie z wytycznymi FDA. Kryteria zostały szczegółowo przedstawione w 252-stronicowym raporcie:

  1. Potencjał uzależniający: marihuana została oceniona jako mająca niższy potencjał uzależniający w porównaniu do substancji z list Wykazu I i Wykazu II.
  2. Akceptacja medyczna: zastosowanie medyczne konopi indyjskich jest aktualnie akceptowane w większości stanów USA.
  3. Ryzyko uzależnienia fizycznego: konopie indyjskie charakteryzują się niskim lub umiarkowanym ryzykiem uzależnienia fizycznego wśród użytkowników.

Raport podkreśla również, że pomimo powszechnego stosowania marihuany w celach rekreacyjnych, nie powoduje ona istotnych negatywnych skutków, jak to ma miejsce w przypadku innych substancji kontrolowanych, takich jak kokaina, heroina i opioidy. Badacze zwracają uwagę na stosunkowo łagodny zespół odstawienia w porównaniu z alkoholem.

Ważne jest, że naukowcy podkreślają znaczące potwierdzenie skuteczności terapii konopiami indyjskimi w leczeniu przewlekłego bólu, nudności i anoreksji. Niemniej jednak, dokument nie sugeruje, że ustalono bezpieczeństwo i skuteczność marihuany jako leku, co pozostaje tematem dalszych badań.

Następnym etapem jest decyzja amerykańskiej Agencji ds. Walki z Narkotykami (DEA), która zatwierdzając ewentualną zmianę klasyfikacji marihuany w ramach Wykazu III do CSA, może znacząco wpłynąć na regulowany sektor konopi indyjskich. Przeklasyfikowanie może skutkować rewizją podejścia do spraw karnych, reformą podatków, bankowości i otworzeniem drzwi dla handlu międzystanowego. Niemniej jednak, niektórzy zwolennicy marihuany chciałoby pełnego usunięcia marihuany z listy CSA, co umożliwiłoby stanom pełną swobodę regulacji bez federalnej ingerencji.

Prezydent Joe Biden zainicjował przegląd statusu marihuany w październiku 2022 r. w ramach szerszej inicjatywy dotyczącej konopi indyjskich. Prognozuje się, że DEA podejmie działania zgodnie z zaleceniem HHS przed wyborami w 2024 r.

Przeczytaj na Soft Secrets także o:

Czechy: nowy projekt ustawy dotyczącej konopi indyjskich

Tajlandia wprowadza zakaz rekreacyjnego używania konopi indyjskich

Amerykańskie Towarzystwo Medyczne: dekryminalizacja nie zwiększa przedawkowań

L
Luke.Konopiacki