Chile legalizuje uprawę medycznej marihuany na własny użytek

Luke.Konopiacki
16 Mar 2023

Ustawodawcy w Chile zatwierdzili zmiany w swojej tzw. ustawie antynarkotykowej. Zmiany umożliwią prawne uregulowanie stosowania i uprawy medycznej marihuany w przypadku zalecenia przez lekarza prowadzącego.


We wtorek po południu Senat zakończył historyczne głosowanie, które pozwala Chile na podjęcie ważnego kroku w kierunku dekryminalizacji samodzielnej uprawy marihuany. 27 głosami za, 2 wstrzymującymi się i 14 przeciw, izba wyższa zatwierdziła sprawozdanie komisji mieszanej i skierowała do zatwierdzenia projekt usprawniający ściganie handlu narkotykami i przestępczości zorganizowanej. Przy okazji jednak wprowadzono sporą zamianę dot. uprawy na własnych użytek.

„Uprawa gatunków roślin z rodzaju konopi indyjskich w celu leczenia będzie uważana za uzasadnioną, z momentem przedstawienia recepty wystawionej w tym celu przez lekarza prowadzącego, która musi wskazywać diagnozę choroby, jej leczenie i czas trwania. Recepta będzie także musiała zawierać formę stosowania, i nie będzie mogło to być spalenie”.

Wskazuje przesłany we wtorek. przez Senat do Prezydium, projekt ratyfikacji ustawy, który modyfikuje kilka zapisów historycznej i opornej ustawy 20 000.

Ustawa ta jest w dużej mierze wynikiem prawie pięcioletniej pracy Fundacji Daya, jej byłej dyrektorki i obecnej zastępczyni Any María Gazmuri.

"Został zrobiony ogromny krok. Walka z przestępczością zorganizowaną i handlem narkotykami to obowiązek, który spoczywa na nas wszystkich. (...) Ale mamy też dług wobec użytkowników medycznej marihuany w Chile, którzy byli prześladowani i kryminalizowani, jakby byli handlarzami narkotyków, podczas gdy nimi nie są. Każda z tych rodzin, która skorzysta z prawa do uprawy swojej rośliny z receptą od lekarza prowadzącego, aktywnie walczy z handlem narkotykami”.

Powiedziała Gazmuri na konferencji po głosowaniu nad projektem, nad którym pracuje od 2018 roku.

Ustawa przewiduje również surowsze kary dla "tego, kto fałszuje lub wykorzystuje fałszywe recepty w celu uzasadnienia uprawy konopi indyjskich”. Jeśli zostanie udowodnione, że wspomniane zachowanie ma na celu wprowadzenie narkotyku do obrotu lub udostępnienie go osobie trzeciej, kara wzrośnie o jeden stopień.

Ana María Gazmuri
Ana María Gazmuri i aktywiści po zatwierdzeniu medycznej marihuany w Chile. Fot. Ana Maria Gazmuri

Przewiduje się karę pozbawienia wolności w minimalnym wymiarze (od 61 do 540 dni) kary pozbawienia wolności osobom, które będą przedstawiały fałszywe recepty na uzasadnienie uprawy marihuany.

Ustawa reguluje również konfiskatę majątku z przestępczości zorganizowanej i uświadamia jak ma wyglądać ten proces. Przyszła ustawa ma na celu "walkę" z handlem narkotykami i rozszerza kary za różne przestępstwa związane z narkobiznesem.

L
Luke.Konopiacki