Zaawansowana uprawa automatycznie kwitnących roślin

Soft Secrets skorzystało z gościnności dr. Kusha i jego zespołu, aby prześledzić typowy dzień zapylania roślin automatycznych w pomieszczeniach do uprawy Dinafem.

Testowanie kannabinoidów

Zaczęliśmy dzień od rozmowy z jednym z głównych ekspertów zespołu Dinafem, który dołączył do niego w 2012 roku – dr. Ananda, laborantem specjalizującym się w rozmnażaniu roślin z wieloletnim doświadczeniem w uprawie marihuany sięgającym jego lat młodzieńczych. Dzięki jego pomocy hodowcy w Dinafem korzystają z bogactwa różnych informacji, jeśli chodzi o podejmowanie decyzji w sprawie krzyżówek. Warto też zauważyć, że pomieszczenia do uprawy nigdy nie są otwarte dla publiczności i gości i tylko Soft Secrets mógł je odwiedzić dzięki zaufaniu, którą darzy nasz zespół Dinafem. Jako dowód tego zaufania, chociaż dr Ananda nigdy wcześniej nie przyjmował gości w swoim laboratorium, powitał nas z wynikami testów przeprowadzonych na męskich roślinach i opisał krok po kroku swoje metody pracy.

Zaawansowana uprawa automatycznie kwitnących roślin

W tym przypadku test został zaprojektowany dla selekcji roślin męskich, które mają być stosowane do rozmnażania roślin. Proces rozpoczyna się od wycięcia próbek, które są suszone w temperaturze co najmniej 50 stopni przez dwanaście godzin. Tylko kiście kwiatowe są zbierane, bez łodyg i liści, później następują kolejne próby usunięcia włókna wspierającego worki pyłku (pylniki). Następnie są one ważone za pomocą precyzyjnej wagi z pomiarem do 4 miejsc po przecinku.

Rozpuszczalnik umieszcza się w naczyniu ze standardową (czyli kontrolną) próbką do stosowania jako punkt odniesienia przez chromatograf, który dokona analizy zawartości kannabinoidów. 20 ml tego roztworu miesza się z 0,2 g wysuszonej próbki homogenicznej. Następnie roztwór jest najpierw wystawiony na działanie na ultradźwięków – celem oddzielania i rozcieńczenia włosków z pylników z kwiatów męskich – a następnie wirowany w celu oddzielenia substancji organicznej, która pozostaje na dnie probówki Eppendorfa, która w przeciwnym razie mogłaby spowodować uszkodzenia kolumny chromatografu.

Zaawansowana uprawa automatycznie kwitnących roślin

500 µL roztworu z kannabinoidów, pozbawionych substancji organicznej zbiera się wtedy i umieszcza w szklanej fiolce, a następnie ogrzewa w komorze grzejnej w 120º C. Proces dekarboksylacji zmienia formę kwasową (THCA) na aktywną (THC), usuwając kwasową grupą karboksylową (COOH) z cząsteczki THCA (kwas tetrahydrokannabinolowy). Powoduje to efekt podobny do tego powodowanego przez spalanie lub odparowanie konopi. Po odparowaniu roztworu żywica pozostanie na ściance fiolki, którą następnie rozpuszcza się w 1,5 ml czystego etanolu.

Następnie roztwór ten umieszcza się w chromatografie gazowym, pierwsza wartość szczytowa odpowiada roztworowi kontrolnemu, urządzenie następnie zmierzy wartości pozostałych obszarów poprzez porównanie ich powierzchni z podanymi wartościami kannabinoidów. Chociaż wykres chromatografu jest automatyczny, możliwe są niewielkie błędy, dlatego też identyfikacja wartości szczytowych jest określana ręcznie. Dzięki skrupulatnej pracy, polegającej na uprzednim wprowadzeniu standardowych próbek kanabinoidów, zespół inżynierów z Dinafem jest w stanie dokładnie określić wszystkie kannabinoidy zawarte w próbce.

Zaawansowana uprawa automatycznie kwitnących roślin

Wybór męskich roślin

Z wynikami tych testów możemy następnie przenieść się do pomieszczenia, w którym przechowywane są męskie rośliny rosnące w namiotach. Warto opisać wszystkie środki ostrożności, które są podejmowane w celu uniknięcia zapylenia krzyżowego. Pracownicy noszą na całym ciele białe kombinezony, aby zapobiec możliwości uwięzienia pyłku w ich ubraniach. Ponadto, powietrze w pomieszczeniu jest zasysane przez wydajny system filtrujący tak, że kiedy drzwi są otwarte w pomieszczeniu, powietrze będzie zawsze płynąć przez drzwi, a następnie na zewnątrz przez wentylator i wyjście pyłku jest praktycznie niemożliwe. Pokój posiada osobne namioty dla każdego typu męskich roślin. Jakby tego było mało, woda jest rozpylana w tym środowisku podczas całego procesu, aby podnieść poziom wilgotności i celem usunięcia wszelkich lotnych ziaren pyłku.

Wewnątrz namiotów wszystkie dane są brane pod uwagę, aby odrzucić kilku pierwszych samców; słaba struktura roślin, widoczne oznaki hermafrodytyzmu i niska zawartość kannabinoidów to główne czynniki brane pod uwagę w procesie sortowania.

Zaawansowana uprawa automatycznie kwitnących roślin

W odniesieniu do struktury przyjęto, że optymalne warunki powinny być uzyskane, kiedy rośliny trzyma się w pomieszczeniu z obfitym nawożeniem, mocnym światłem i we właściwej temperaturze, co normalnie prowadzi do roślin rosnących komfortowo i z długimi międzywęźlami. Niemniej jednak część roślin proporcjonalnych w tych warunkach indoor wydaje się skarłowaciałymi w zwykłych warunkach zewnętrznych. Większość nasion wykiełkuje w każdym razie w znacznie gorszych warunkach zewnętrznych, a więc te, które rosną obficie w pomieszczeniu, mogą przyjąć odpowiednie proporcje przy outdoor. Różne rodzaje roślin są również brane pod uwagę, gdy pobierane są próbki do badań laboratoryjnych spośród wszystkich roślin, osobniki przeciętnych rozmiarów są wybierane do porównań, aby być tak obiektywnym, jak to możliwe.

Ponadto wszystkie męskie rośliny z nawet niewielkimi żeńskimi kwiatami odrzuca się celem usunięcia wszelkich śladów hermafrodytyzmu z puli genetycznej. Jak określa to personel, z którym rozmawialiśmy, obecność hermafrodytów jest rzadkością wśród roślin żeńskich szczepów samokwitnących, ale rzeczywiście jest bardziej powszechne wśród mężczyzn.

Ilość pyłku wydalanego przez męskie samokwitnące rośliny jest bardzo wysoka, co wymaga dużo środków ostrożności. Ilekroć samca tnie się i odrzuca, jest on umieszczony w torbie z tworzywa sztucznego, a woda jest rozpylana obficie w środowisku w celu zatrzymania uwalnianego pyłku.

Na koniec tylko trzy męskie rośliny zostaną pozostawione w każdym namiocie, wszystkie o dobrze rozgałęzionej strukturze i bez zagrożenia obojnactwem. Ostatnim krokiem jest wybranie jedynej męskiej rośliny. Aby to zrobić, zostanie ona sprawdzona na wysoki poziom THC i niski CBD, po czym będzie dokładnie sprawdzana pod kątem całkowitego braku cech hermafrodyty.

Zapylenie i wnioski

Z najwyższą ostrożnością wybraną męską roślinę wprowadza się do odpowiedniego namiotu żeńskiego, który z kolei jest umieszczany w innym pokoju w sąsiedztwie, aby uniknąć przypadkowego zapylenia. Męską roślinę wytrząsa się nad żeńskimi i zostawia wewnątrz namiotu na kilka dni. Gdy jego worki wytworzą więcej pyłku, będzie ponownie stosowany do dalszego zapylania.

Przy samokwitnących szczepach zachowanie tylko matek wybranych osobników jest niemożliwe. Dlatego odpowiedni wybór jest kluczem do właściwego rozmnażania roślin. W tym artykule przedstawiono kilka głównych czynników uznanych przez Dinafem w ich procesach hodowlanych; prawidłowa konstrukcja, czysta płeć, wysokie THC i niskie CBD uzyskuje się poprzez bardzo dokładny wybór męskich roślin. Wszystko to przyczynia się do tego, że ten bank nasion zachowuje swoją wiodącą rolę sezon po sezonie. Ich doświadczenie jest wysoko cenione przez publiczność w ogóle, jak i przez innych hodowców, którzy pracują nad celem osiągnięcia najwyższej klasy roślin kwitnących automatycznie.

J. Searcher

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz