Ogromna plantacja marihuany pod Szyd?owcem.

Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Szyd?owcu zlikwidowali plantacj? ponad 3,5 tysi?ca krzewów konopi..
©KWP Radom
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Szyd?owcu zlikwidowali plantacj? ponad 3,5 tysi?ca krzewów konopi rosn?cych w polu w?ród innych ro?lin. Warto?? narkotyku, który mo?na by by?o uzyska? z tej uprawy, oszacowano na kwot? ponad 3 milionów z?otych.
Wed?ug informacji, które zdobyli kryminalni, nielegalna uprawa mia?a by? prowadzona na polu z bobikiem, czyli pasz? s?u??c? do karmienia mi?dzy innymi koni. Plantacja liczy?a ponad 3,5 tysi?ca sztuk. By?y to ro?liny w ró?nej fazie wzrostu. Wysoko?? sadzonek si?ga?a nawet 2 metrów. – Z ro?lin zabezpieczonych przez funkcjonariuszy, w dalszym przest?pczym procederze, mo?na by?oby uzyska? blisko 80 kilogramów gotowego suszu marihuany. Czarnorynkowa warto?? takiej ilo?ci narkotyku, to kwota ponad 3 milionów z?otych – informuje Marlena Skórkiewicz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Szyd?owcu. – ?ledztwo w tej sprawie wszcz??a Prokuratura Rejonowa – O?rodek Zamiejscowy w Szyd?owcu. Sprawa jest rozwojowa.
?ród?o: dzienniklodzki.pl

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz