100 tysi?cy podpisów!

Zach?camy do zbierania podpisów

PROJEKT USTAWY
BAS i MSZ zarzucaj? nam, ?e projekt mo?e by? niezgodny z prawem UE i przez to wymaga notyfikacji we wszystkich pa?stwach UE. To oczywi?cie wynika z niezrozumienia projektu i uzasadnienia, b?d? czystej manipulacji! Projekt jest zgodny z prawem UE i nie wymaga notyfikacji, bo nie wprowadzamy marihuany na rynek tylko do zamkni?tego narodowego systemu monitorowania. To jest bardzo proste do zrozumienia. Tylko ludzkie gady mog? tego nie rozumie? albo polityczne aparatczyki na zawo?anie mog? to blokowa? z odgórnego rozkazu!
Musimy wzi?? sprawy w swoje r?ce. Jak zwykle obywatel musi sam wywalczy? u swoich Patrycjuszy prawa do godnego ?ycia. Bez waszej pomocy nie ma szans na sukces tego powodzenia.
Zatem:
1. Chcemy zebra? 100 ty? podpisów pod tym samym projektem, ?eby pokaza? poparcie spo?eczne dla projektu.
2. Powo?amy komitet zebrany z lekarzy, profesorów, pacjentów, rodziców.
powo?anie komitetu daje nam mo?liwo?? zbierania opinii, organizowanie debat, zbiórki funduszy na inicjatyw?, kampanii informacyjnej.
1) Ju? jako zarejestrowany komitet mo?emy zwraca? si? o opinie do wa?niejszych instytucji ni? BAS czy Ministerstwo Spraw Zagranicznych – mo?emy pisa? do S?du Najwy?szego, do Izby lekarskiej, wsz?dzie …
2) Przed nieuprawnion? blokad? biurokratyczn? chroni nas od pocz?tku S?d Najwy?szy w trybie wyborczym.
3) Je?li uda nam si? zebra? 100 ty?. w 3 miesi?ce, projekt od razu kierowany jest do I czytania w Sejmie, z pomini?ciem biurokracji BAS. To poka?e Nam czy PIS rzeczywi?cie popiera nasz? inicjatyw? czy tylko gra populistycznie zdrowiem obywateli.
4) Mo?emy na bie??co pokazywa? poparcie spo?eczne, zwraca? si? do wa?nych osobisto?ci z prawa i z lewa o publiczne poparcie projektu
Plan jest taki:
zebra? 1000 podpisów (ju? zebrali?my)
zarejestrowa? komitet u Marsza?ka Sejmu
przeprowadzi? kampanie zbiórki 100ty?. w wakacje

INSTRUKCJA ZBIERANIA PODPISÓW

FORMULARZ DO ZBIERANIA PODPISÓW

Redakcja Soft Secrets zach?ca do zbierania podpisów!

?ród?o: WolneKonopie.org

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz