Europejskie pa?stwo zalegalizowa?o medyczn? marihuan?

Macedonia zalegalizowa?a medyczn? marihuan?.
Macedonia zalegalizowa?a medyczn? marihuan?. Chodzi o leki zawieraj?ce nie wi?cej ni? 0,2 proc. THC, czyli substancji czynnej marihuany. ?rodki b?d? dost?pne w aptekach.
– To pomo?e wielu macedo?skim pacjentom, którzy walcz? z powa?nymi chorobami i potrzebuj? naturalnych produktów czasie leczenia – powiedzia?a Marija Darkovska-Serafimovska, szefowa macedo?skiego urz?du odpowiedzialnego za rynek leków.
Na li?cie chorób, przy leczeniu których mo?e by? stosowana lecznicza marihuana, s? m.in. ró?ne odmiany raka, stwardnienie rozsiane oraz epilepsja.
Obecnie medyczna marihuana jest legalna w 13 pa?stwach UE.
Radio ZET/AFP/MW

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz