Microsoft skontroluje hodowl? marihuany

Microsoft ma nowego partnera – ameryka?ski marihuanowy startup Kind. W ramach wspó?pracy z nim kompania opracuje specjalne serwisy obserwuj?ce proces hodowli i sprzeda?y lekarskiego cannabisu.
Microsoft ma nowego partnera – ameryka?ski marihuanowy startup Kind. W ramach wspó?pracy z nim kompania opracuje specjalne serwisy obserwuj?ce proces hodowli i sprzeda?y lekarskiego cannabisu.
Jak informuje portal Lenta.ru powo?uj?c si? na „The New York Times”, system Microsoft b?dzie funkcjonowa? w tych stanach, gdzie zalegalizowana jest produkcja i rozpowszechnienie medycznej oraz wykorzystywanej w celu odpoczynku i rozlu?nienia marihuany.
System pomo?e miejscowym organom kontroli ?ledzi? ca?y proces hodowli i sprzeda?y marihuany w specjalnych sklepach i aptekach. Kompania b?dzie zbiera? wszystkie dane i analizowa? je poprzez swoj? platform? – chmur? Azure.
Microsoft zosta?a pierwsz? du?? korporacj?, która zainteresowa?a si? szybko rozwijaj?cym si? rynkiem legalnej marihuany. Bez wzgl?du na to, ?e na dzisiaj cz??ciowa lub pe?na legalizacja cannabisu dotyczy ju? 25 stanów, na szczeblu federalnym narkotyk nadal jest zakazany, co powa?nie obni?a potencja? inwestycyjny marihuanowego biznesu. Kompanie, pracuj?ce w tej sferze, skar?? si? na brak mo?liwo?ci przyci?gni?cia finansowania i prowadzenia operacji walutowo-kasowych przy pomocy wi?kszo?ci ameryka?skich banków.
?ród?o: sputniknews.com

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz