Sekrety uprawy

Zespó? Crown Plant Technology sk?ada si? z ekspertów w sektorze rolniczym, ogrodniczym i mikrobiologicznym. Crown jest organizacj?, która skupia si? na rozwoju wysokiej jako?ci nawozów do ro?lin. Firma prowadzi badania nad produktami, które wspomagaj? zrównowa?on? produkcj? ?ywno?ci. Dwa produkty Crown mo?na stosowa? w po??czeniu z ka?dym nawozem.

Regulator Plus

Regulator Plus optymalizuje wzrost i kwitnienie ro?lin oraz chroni przed chorobami, które atakuj? ro?liny. Regulator Plus jest szczególnie

skuteczny w regulacji wch?aniania przez ro?lin? od?ywek. Dodatkowo Regulator Plus zwi?ksza odporno?? ro?lin. Stosowanie Regulatora Plus, spowoduje szybsze zakorzenienie si? waszych ro?lin i rozwój silniejszych ?odyg oraz li?ci. Zwi?zane z tym zwi?kszenie chlorofilu w ro?linie, korzystnie wp?ynie na procesy fotosyntezy.

Russian Gold

Russian Gold stymuluje wzrost ro?liny i aktywno?? ?ycia w ziemi uprawy. Stosowanie Russian Gold do nawo?enia waszych ro?lin spowoduje szybsze tworzenie si? i akumulacj? w?glowodanów w komórkach ro?liny. Wyeliminuje równie? konieczno?? u?ywania ci??kich chemicznych nawozów. Russian Gold jest korzystny dla wzrostu ro?lin i dla regeneracji ziemi oraz aktywacji w niej ?ycia.

www.crown-plant-technology.com

 

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz