Czy w Polsce mamy medyczn? marihuan??

Nie wiem, co o tym s?dzi nowe kierownictwo Ministerstwa Zdrowia. (Nie wiem, czy cokolwiek s?dzi po 10 dniach urz?dowania.)

Nie wiem, co o tym s?dzi nowe kierownictwo Ministerstwa Zdrowia. (Nie wiem, czy cokolwiek s?dzi po 10 dniach urz?dowania.) Stare kierownictwo by?o bardzo z siebie zadowolone: nie ma bada?, wi?c nie przesadzajmy, ale skoro si? tak upieracie, to przecie? w Polsce mamy procedury umo?liwiaj?ce leczenie si? marihuan? wszystkim, którzy spe?ni? wymagania przewidziane prawem.

To, ?e spe?nienie tych wymaga? ?atwe nie jest, ju? pisa?em. To teraz zobaczmy, co rzeczywi?cie dosta? w spadku nowy minister. To wszystko s? g?osy osób, które albo ju? mia?y kontakt z medyczn? marihuan?, albo tego kontaktu szukaj?:

1) zaczn? od Matki: Dorota Gudaniec opublikowa?a na swoim blogu wpis, który dok?adnie i z pierwszej r?ki pokazuje, jak to wygl?da w praktyce;

2) tutaj mo?na przeczyta?, co o istniej?cym systemie s?dzi Paulina Janowicz, mama epileptycznej dziewczynki, której bardzo pomaga medyczna marihuana (a wiadomo o tym z do?wiadczenia – i to zwi?ksza jeszcze frustracj? matki…);

3) Tomka Nadolskiego zawsze warto pos?ucha?, to bardzo m?drze i przekonuj?co mówi?cy, cho? wci?? jeszcze bardzo m?ody, cz?owiek. Je?eli jednak kto? nie ma wolnych 25 minut, proponuj?, ?eby pos?ucha? dotycz?cego marihuany 3-minutowego fragmentu zaczynaj?cego si? tu: 5:55. Nie, 4-minutowego. A w?a?ciwie 5-minutowego. Wiecie co? – przes?uchajcie ca?o??. Ciekawe, czy odniesiecie to samo co ja wra?enie, ?e Tomek opisuje rzeczywisto?? inn? ni? wiceministrowie…

Na pewno medyczna marihuana nie b?dzie priorytetem nowego ministra. Ale my?l?, ?e jednego mo?e on by? pewny: nie odpu?cimy!

Bogdan Jot

?ród?o: http://marihuanaleczy.pl/

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz