Stan Waszyngton zarobi? miliony na legalizacji marihuany

Min?? rok od czasu, kiedy stan Waszyngton zalegalizowa? posiadanie niewielkich ilo?ci marihuany. Tamtejsze prawo dopuszcza sprzeda? u?ywki do celów rekreacyjnych, a nie tylko medycznych, jak w niektórych innych stanach.

Min?? rok od czasu, kiedy stan Waszyngton zalegalizowa? posiadanie niewielkich ilo?ci marihuany. Tamtejsze prawo dopuszcza sprzeda? u?ywki do celów rekreacyjnych, a nie tylko medycznych, jak w niektórych innych stanach.

Mieszka?cy stanu Waszyngton w ci?gu ostatniego roku wydali 257 mln dolarów na marihuan?. Wp?ywy z podatku od sprzeda?y zasili?y lokalny bud?et kwot? w wysoko?ci 70 mln dolarów.

Od 8 lipca 2014 r. w stanie Waszyngton dopuszczalne jest hodowanie marihuany, je?li uzyska?o si? odpowiedni? licencj?, za? u?ywk? mo?e kupi? ka?dy powy?ej 21 roku ?ycia. Nie potrzeba recepty, jak na medyczn? marihuan?, jednak jej rekreacyjna odmiana jest ok. dwukrotnie dro?sza. Cho? legalnie mo?na posiada? jedn? uncj? u?ywki (ok. 28 gramów), to palenie jej w miejscach publicznych mo?e sko?czy? si? mandatem.

Kris Krane, prezes 4Front Ventures, firmy oferuj?cej wsparcie dla punktów sprzeda?y marihuany, jest zdania, ?e 70 mln dolarów to wbrew pozorom niewiele. – Sprzeda? b?dzie ros?a (…) Ta liczba nie jest wska?nikiem tego, co zobaczymy za dwa, trzy lata – powiedzia?.

Doda? te?, ?e kwestia sprzeda?y marihuany najprawdopodobniej b?dzie wa?nym punktem w debatach pomi?dzy kandydatami na prezydenta Stanów Zjednoczonych podczas przysz?orocznych wyborów.

?ród?o: Forbes.pl

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz