Policja: ?cigamy za posiadanie, a sami palimy po pracy

Oczywi?cie, nie wszyscy, ale cz??? tak i jest im z tym bardzo ?le. Trudno czu? si? komfortowo, kiedy trzeba wykonywa? rozkazy, co, do których nie ma si? przekonania.

</

Oczywi?cie, nie wszyscy, ale cz??? tak i jest im z tym bardzo ?le. Trudno czu? si? komfortowo, kiedy trzeba wykonywa? rozkazy, co, do których nie ma si? przekonania.

Policjanci, to przecie? tacy sami ludzie, jak wszyscy. Nie tak dawno chodzili do szkó?, mieli do?wiadczenia, cho? nie zawsze bezpo?rednie, z marihuan? lub jej u?ytkownikami, wi?c ich stosunek do tej u?ywki jest zupe?nie inny, ni? ich starszych kolegów, którzy bardziej gustuj? w alkoholu. Tak si? jednak sk?ada, ?e ci ostatni s? ich prze?o?onymi. I maj? za sob?, wprawdzie archaiczne i nieprzystaj?ce do reszty ?wiata, prawo.

Wraz z przybywaniem nowych roczników do s?u?by, podej?cie do marihuany zmienia si? z roku na rok. Ci nowi policjanci nie spostrzegaj? posiadaczy „niewielkiej ilo?ci”, jako zagro?enia spo?ecznego, za? ?ciganie ich jest dla nich absurdalne, ale odpu?ci? nie mog?, bo obawiaj? si? donosów na siebie, szczególnie ze strony starszych kolegów. Dla wielu starych wyjadaczy w policji, ch?opcy dziel?cy si? na ?awce jednym jointem, s? ?akomym k?skiem, gdy? ?atwo i bezpiecznie mo?na sobie ich ukaraniem nabi? statystyki.

Jest jeszcze jeden problem: niektórzy policjanci sami pal? rekreacyjnie i nie jest to jak?? specjaln? tajemnic?. Nawet plotkowa?o si? na komendach, ?e b?d? przeprowadzane na funkcjonariuszach narkotesty. Tylko, co by wtedy z ich wynikami zrobiono? Przecie? pr?dzej, czy pó?niej ta wiedza wyciek?aby do mediów, a co wtedy mieliby zrobi? ich prze?o?eni?

Sytuacja prohibicji staje si?, wi?c coraz bardziej pal?cym problemem do rozwi?zania i to nie tylko dla szarego u?ytkownika zio?a, a mimo to, nie zapowiada si?, ?eby w naszym kraju mia?y zaj?? jakie? szybkie zmiany w tym obszarze.

?ród?o: natemat.pl

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz