USA: Politycy walcz?cy o legalizacj? zio?a chc? zakaza? alkoholu

Vermont: Stagnacja w sprawie legalizacji marihuany doprowadzi?a dwójk? polityków do wysuni?cia nowej propozycji: je?li zero zio?a, to te? zero alkoholu.

Vermont: Stagnacja w sprawie legalizacji marihuany doprowadzi?a dwójk? polityków do wysuni?cia nowej propozycji: je?li zero zio?a, to te? zero alkoholu. Post?powi kongresmeni z?o?yli odpowiednie dokumenty wnosz?ce o zakaz sprzeda?y alkoholu w Vermont.

“Zakaz sprzeda?y alkoholu wydaje si? ?miesznym pomys?em. Ale je?li si? zastanowi?, ta sama logika tyczy si? zakazu sprzeda?y marihuany”, twierdzi pomys?odawca akcji Chris Pearson. To sposób, by przekona? ludzi o niskiej szkodliwo?ci zio?a – z pewno?ci? ni?szej ni? w przypadku alkoholu. Politycy podparli swoj? propozycj? wieloma statystykami, które mówi? m.in., ?e marihuana zwi?ksza ryzyko wypadku samochodowego ze skutkiem ?miertelnym o 83%, podczas gdy alkohol a? o 575%!

Warto?? czarnego rynku marihuany w samym Vermont szacuje si? na 200 mln $ – legalizacja by?aby prawdziwym zbawieniem dla gospodarki stanu. Szczególnie, ?e Vermont jest producentem specja?ów ?ywno?ciowych typu salsa czy piwo – wzbogacenie oferty o ?ywno?? marihuanow? by?oby strza?em w dziesi?tk?. Zyskaliby te? m?odzi, którzy kupuj?c zio?o nielegalnie na ulicy cz?sto maj? kontakt równie? z twardymi narkotykami – wszystkim, co diler spróbuje im sprzeda?.

Projekt trafi? do Kongresu gdzie czeka na g?osowanie.

www.cannabisnews.pl

Ostatnie artykuły

O Soft Secrets

Soft Secrets jest wiodącym źródłem informacji na temat marihuany; jej legalizacji, kultury, rozrywki i medycyny dla oddanych i różnorodnych odbiorców na całym świecie. Kluczem jest łączenie ludzi o podobnych zainteresowaniach, poprzez odpowiednie i aktualne informowanie na temat zdrowia, stylu życia i możliwości biznesowych, jakie oferuje szeroko pojęta branża konopna.

CZY POTRZEBUJESZ POMOCY I MASZ PROBLEM Z NARKOTYKAMI? SKONTAKTUJ SIĘ Z TWOJĄ LOKALNĄ GRUPĄ WSPARCIA, NAJSZYBCIEJ JAK TO MOŻLIWE. W PRZYPADKU OKOLICZNOŚCI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA – ZADZWOŃ 112 JUŻ TERAZ!

Zostaw komentarz