Politie tegen War on Drugs

Rob Tuinstra
05 Jul 2022

Ook in Nederland pleit een groeiend aantal politiemedewerkers en wetenschappers voor het decriminaliseren van drugs. Dat bleek tijdens de oprichting van de Nederlandse tak van het Law Enforcement Action Partnership (LEAP) in Amsterdam. Deze protestbeweging streeft naar de politieke erkenning dat de strafrechtelijke War on Drugs een heilloze onderneming is, die de maatschappij onverantwoord veel geld kost en eigenlijk alleen maar meer onveiligheid oplevert.


LEAP ontstond in 2002 in Amerika op initiatief van doorgewinterde crime fighters die tientallen jaren actief waren geweest in de War on Drugs. Uit ontgoocheling over de bereikte resultaten spraken zij zich uit tegen de politieke keuze om het gebruik van drugs te zien als een veiligheidsprobleem in plaats van een sociaal-medisch probleem. Inmiddels heeft de beweging het vaste land van Europa bereikt, met Parijs als centraal punt.

Door de ogen van dienders

Op maandag 20 juni sprak tijdens de door LEAP Europe georganiseerde bijeenkomst ‘Politie & drugs – door de ogen van dienders’ voormalig politieman Alex van der Plas. Hij vertelde hoe hij tijdens zijn 32-jarige loopbaan langzaam maar zeker tot de conclusie was gekomen dat de lange reeks ‘successen’ in de bestrijding van de drugscriminaliteit niet ‘het eerlijke verhaal’ zijn. Politiewetenschapper en -docent Bob Hoogenboom meldde dat hij bij de huidige politiemensen een nieuwe bereidheid bespeurde om zich hierover in het publieke debat te mengen en de cruciale feiten aan te leveren. Hans van Duijn, oud-voorzitter van de Nederlandse politiebond, riep de bonden op samen met hun leden de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de politie als beroepsgroep waar te maken en een actieve bijdrage te leveren aan de noodzakelijke politieke herbezinning op drugsgebied. Meerdere sprekers onderstreepten het enige resultaat van het huidige drugsbeleid: een ongekende toename van het geweld tussen drugsbendes en slachtoffers onder politiemensen, journalisten, advocaten, onschuldige burgers en strijders voor de rechtsstaat (genoemd werden Derk van Wiersum en Peter R. de Vries). Het is hoog tijd dat de politiek terugkeert naar het standpunt dat tot 1912 gemeengoed was: drugsgebruik is vooral een sociaal-medisch probleem. Dat maakt een eind aan het verdienmodel voor criminelen en biedt uitzicht op minder criminaliteit, minder geweld, een normaler leven van gebruikers en vooral ook meer en betere controle door de overheid op de productie, de handel, de kwaliteit, de voorlichting en beïnvloeding van consumenten.

Plan van aanpak

Tijdens de bijeenkomst in Amsterdam werd bekend gemaakt dat LEAP Nederland spoedig met een plan van aanpak komt en vervolgens door heel Nederland zal trekken, van politiebureau tot politiebureau en van gemeentehuis tot gemeentehuis om uitleg te geven over de noodzaak en voordelen van decriminalisering en regulering van de Nederlandse drugsmarkt. Dienders, officieren van justitie, rechters, wetenschappers en andere sympathisanten werd opgeroepen zich bij LEAP Nederland aan te sluiten. Dat kan gratis en indien gewenst (net als in Amerika) ook zonder dat iemands betrokkenheid bij deze politieke beweging traceerbaar is. Het is hierbij relevant on de groeiende beweging meer gewicht te geven. Ook u kunt hierbij helpen, door zich aan te sluiten bij LEAP. Vooralsnog bevindt de Nederlandse beweging zich op Linkedin.

 

 

 

 

 

R
Rob Tuinstra