Oproep: legaliseer bezit 30 gram cannabis en thuisteelt

Rob Tuinstra
06 Jul 2024

Legaliseer het bezit tot 30 gram cannabis en maak thuisteelt van een paar wietplanten mogelijk. Die oproep doen 13 organisaties vanuit de cannabiswereld in Nederland in een brief aan de Tweede Kamer en de nieuwe minister van VWS Fleur Agema (PVV).


De brief is een initiatief van de Stichting Maatschappij & Cannabis (SMC), bekend van de Cannabis Kieswijzer. Verder steunen beide landelijke bonden PCN en CBD het initiatief, evenals lokale coffeeshoporganisaties uit Haarlem, Maastricht, Eindhoven, Breda, Tilburg, Nijmegen en Breda. De lijst wordt gecomplementeerd door het VOC, Stichting Drugsbeleid en Stichting Adviesburo Drugs.

Voor consumenten is het beleid onduidelijk en ondoorzichtig

In de brief staat onder andere: ‘Voor consumenten is het beleid onduidelijk en ondoorzichtig. Omdat het bezit van een kleine hoeveelheid cannabis, bestemd voor eigen gebruik, formeel gezien nog steeds strafbaar is op grond van de Opiumwet, bestaat de kans dat een volwassen consument cannabis koopt bij een coffeeshop, naar buiten loopt en wordt aangehouden door de politie, die de zojuist gekochte cannabis in beslag neemt op grond van de Aanwijzing Opiumwet. Dat valt niet uit te leggen, zeker niet als het om een coffeeshop gaat die deelneemt aan het experiment gesloten coffeeshopketen. Daarom pleiten wij ervoor om, net als in andere landen, het bezit van kleine hoeveelheden cannabis, bestemd voor eigen gebruik, te decriminaliseren en legaal te maken, zodat volwassen burgers die tot 30 gram cannabis (gebruikershoeveelheid) in bezit hebben zeker weten dat ze niet kunnen worden vervolgd en ook niet hoeven te vrezen voor inbeslagneming’

Over thuisteelt schrijft men: ‘In andere landen, waaronder Duitsland, mogen volwassenen tot 3 cannabisplanten legaal telen voor eigen gebruik. Hierdoor worden deze mensen minder afhankelijk van de illegale markt, waar nauwelijks controle is op de veiligheid voor de omgeving of op het gebruik van schadelijke middelen bij de teelt. Wij pleiten ervoor om een dergelijke mogelijkheid ook in Nederland te introduceren en de teelt van een paar planten voor eigen gebruik te decriminaliseren en legaal te maken, zodat volwassen mensen zelf kunnen voorzien in hun behoefte en niet hoeven bij te dragen aan het in stand houden van illegale hennepteelt.’ Verder roept men op om het beleid rond cannabis en verkeer te herzien en coffeeshops een grotere voorraad toe te staan. De volledige tekst van de brief is op de website van het VOC te lezen.

 

R
Rob Tuinstra