Onderzoek Trimbos Instituut - THC-gehalte blijft stabiel

09 May 2017

Begin februari stuurde staatssecretaris Martin van Rijn van het ministerie van Veiligheid en Justitie twee rapporten over cannabis naar de Tweede Kamer. Beide rapporten waren gemaakt door het Trimbos Instituut. Volgens één van de studies is het THC-gehalte van cannabis in de Nederlandse coffeeshops de laatste jaren vrijwel gelijk gebleven.


 De volledige titels van beide onderzoeksrapporten zijn ‘THC-concentraties in wiet, nederwiet en hasj in Nederlandse coffeeshops (2015-2016)’ en ‘THC, CBD en gezondheidseffecten van wiet en hasj: update 2016’. Het eerstgenoemde rapport, ook wel de THC-monitor genoemd, was al deze zomer klaar, maar was nog niet openbaar gemaakt in afwachting van het literatuurrapport over THC en CBD. De belangrijkste uitkomst van de THC-monitor is dat het THC-gehalte van in coffeeshops verkochte nederwiet in 2016 iets hoger is dan het jaar daarvoor, maar dat het verschil niet statistisch significant is.

Miniem verschil

In totaal werden 51 coffeeshops door de medewerkers van het Trimbos-instituut bezocht. De gemiddelde prijs voor een gram nederwiet was 10,23 en voor hasj 9.42. Het gemiddelde THC-gehalte van nederwiet was 16.1 procent, in 2015 was dat 15.3 procent. Sinds 2004 is het THC-gehalte in nederwiet licht gedaald. Het gemiddelde van de sterkste wietsoorten was in 2016 18.7 procent. Het THC-gehalte in geïmporteerde hasj steeg van 17.8 naar 19.3 procent. In Nederwiet werd vooralsnog nauwelijks CBD aangetroffen.

THC en CBD

Het tweede rapport beschrijft de laatste stand van zaken over de kennis over gezondheidsrisico’s van cannabis, met speciale aandacht voor de rol van THC en CBD, de twee voornaamste werkzame stoffen in cannabis. Uit deze studie blijkt dat sinds de voorgaande studie in 2010 weliswaar veel is gepubliceerd over cannabis, maar dat geen sprake is van een doorbraak in onderzoek naar deze thema’s.

Enkele conclusies uit het Trimbos-rapport:

* Het gebruik van cannabis op jonge leeftijd verhoogt niet alleen het risico op cannabisverslaving, maar ook het risico op voortijdig schoolverlaten, verminderde schoolprestaties en mogelijk ook voor de verstandelijke ontwikkeling. * Hoe eerder in de adolescentie met blowen wordt begonnen, hoe eerder psychotische verschijnselen kunnen optreden. Mede daarom moet cannabisgebruik onder jongeren, in elk geval vóór de leeftijd van 18 jaar, worden tegengegaan. * Hoewel het logisch lijkt dat cannabis met een hoger THC-percentage vaker tot verslaving leidt dan cannabis met een lager THC-percentage, is een oorzakelijk verband moeilijk te bewijzen. Dit maakt het ook moeilijk om een scherpe grens te trekken tussen de effecten van sterke en niet-sterke wiet. * Het gebruik van cannabis met een hogere CBD/THC verhouding (dus meer CBD ten opzichte van THC) blijkt geassocieerd met beter verstandelijk functioneren dan het gebruik van cannabis met een lagere CBD/THC verhouding. * Het gebruik van cannabis met een hoger THC-gehalte leidt niet automatisch tot meer acute en lange termijn gevolgen; dit hangt ook af van de hoeveelheid cannabis die iemand gebruikt en uiteindelijk binnenkrijgt. Meer info: www.trimbos.nl Door: redactie Highlife