Ministers waarschuwen trage telers

Rob Tuinstra
20 Jun 2024

Het geduld raakt op. De voortgang van het wietexperiment loopt gevaar voor verdere vertraging omdat onvoldoende telers de coffeeshops bevoorraden. In een brief aan de Tweede Kamer waarschuwen de ministers van Justitie en Medische Zorg de trage telers. Yeşilgöz en Dijkstra dreigen met ingrijpen waarbij trage telers hun vergunning wordt afgepakt.


De minister hameren erop dat er voldoende kwantiteit, kwaliteit en diversiteit wordt aangeleverd. Maar van de 10 aangewezen telers zijn nu nog slechts 3 actief. Het is de verwachting dat daar snel twee aan worden toegevoegd. Zelfs dan lijkt het bijna onmogelijk om voor een voldoende aanbod in de tien experimentgemeenten te zorgen.

Twee telers dreigen hun vergunning kwijt te raken

De ministers melden dat er elk kwartaal ‘voortgangsgesprekken’ zijn met alle telers, waarbij ‘nadrukkelijk is gevraagd naar de planning van alle telers en wanneer zij verwachten te starten met de teelt’. Yeşilgöz en Dijkstra melden dat zij twee telers al specifiek hebben gewaarschuwd: ‘Twee telers zijn gevraagd om hun vorderingen in kaart te brengen. Zij zijn bovendien gewezen op het mogelijk intrekken van de aanwijzing. In dit kader is het relevant om te melden dat in artikel 5, tweede lid, van de Regeling experiment gesloten coffeeshopketen staat dat de wachtrij voor telers wordt opgeheven op het moment dat de experimentfase aanvangt. De experimentfase zal, naar alle waarschijnlijkheid, zijn aangevangen op het moment dat de termijn van de ingebruiknameplicht van negen maanden is verstreken. Indien dan onvoldoende voortgang bij een teler wordt vastgesteld en zal worden besloten de aanwijzing in te trekken, is het wenselijk dat de wachtrij nog bestaat. Indien dit niet het geval is, zal immers een nieuwe procedure voor de loting en selectie moeten worden opgezet voordat een nieuwe teler kan worden aangewezen.’ Kortom, als deze beide telers hun zaken niet snel op orde hebben, dan wordt hun vergunning ingetrokken en krijgen andere bedrijven, die eerder net uit de boot vielen, de kans.

 

R
Rob Tuinstra